NIE dla dodatkowej części egzaminu ósmoklasisty

do_petycji_4.jpg

        

Do Ministra Edukacji Narodowej:
Szanowny Panie Ministrze!

Zgodnie z planem wiosną 2022 roku uczniowie kończący szkołę podstawową będą zdawać dodatkowy, czwarty egzamin zewnętrzny, z przedmiotu do wyboru: z historii, geografii, biologii, fizyki lub chemii.
Konieczność przygotowania się do zdawania dodatkowego egzaminu zwiększa i tak poważne obciążenie nauką obecnych siódmoklasistów.
Wiemy wszyscy w jak trudnych warunkach realizowany był program szkolny od marca do czerwca 2020. Wielu uczniów ma zaległości z tego okresu, które będą rzutowały na dalszą naukę.

 

Wiemy też w jak niecodziennych warunkach pracują uczniowie w bieżącym roku szkolnym i jak trudno będzie im nadrabiać piętrzące się braki. Przerwy w nauce związane z kwarantannami czy też nieobecnością nauczycieli przebywających na zwolnieniach lekarskich będą z całą pewnością odbijać się znowu niekorzystnie na realizacji programu. Dodatkowym negatywnym czynnikiem jest niewielka liczba godzin przeznaczona na przedmioty przyrodnicze w klasach V-VIII. Geografia i biologia przez trzy lata realizowane są w wymiarze zaledwie jednej godziny tygodniowo. Nie ma czasu na nadrabianie potencjalnych opóźnień.

 

Dostrzegając te obiektywne trudności apelujemy do Pana Ministra o odroczenie wprowadzenia nowej części egzaminu ósmoklasisty, co najmniej o trzy lata, do momentu, w którym warunki pracy szkół powrócą do normy i ustabilizują się.  
Konieczność przygotowania się do trzech egzaminów - z języka polskiego, matematyki i języka obcego - jest i tak ogromnym wyzwaniem dla uczniów realizujących program w niecodziennych, pandemicznych warunkach. Te trzy egzaminy dostarczają wystarczająco dużo informacji o uczniu, a ich wyniki pozwalają na przeprowadzenie uczciwej rekrutacji do szkół średnich.

 

         NIE dla chaosu w szkole

 

Powyższa petycja została przygotowana w porozumieniu z Jarosławem Pytlakiem, autorem wpisu "Piątka dla ucznia" http://www.wokolszkoly.edu.pl/blog/piatka-dla-uczniow.html , który był dla nas źródłem inspiracji.

Petycja zostanie przesłana do MEN.


NIE dla chaosu w szkole    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam NIE dla chaosu w szkole do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...