Petycja o zwołanie sesji Rady Miasta Sulejówek w trybie nadzwyczajnym na wniosek Przewodniczącego Rady Miasta

Skontaktuj się z autorem petycji

Pismo do Radnego ZENON DĄBROWSKI

2018-03-27 08:29:15

Szanowni Pańtwo, poniżej znajdziedzie moje pismo do Pana Radnego, zachęcam do kopiowania i wysyłania do biura rady miasta.

DĄBROWSKI Zenon Stanisław                                                             IMIĘ I NAZWISKO

Biuro Rady Miasta                                                                                ULICA

Urząd Miasta Sulejówek                                                                       05-070 Sulejówek

ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

 

Szanowny Panie Radny.

Wraz z niniejszym pismem składam na Pana ręce petycję o zwołanie sesji Rady Miasta Sulejówek w trybie nadzwyczajnym na wniosek Przewodniczącego Rady Miasta,  wraz z podpisami mieszkańców. Proszę o zwrócenie uwagi na ostatni akapit petycji. „ Jednocześnie oświadczam, że w pełni popieram pierwotną propozycję podziału Miasta Sulejówek na okręgi wyborcze przedstawioną w projekcie Burmistrza zgodnie z brzemieniem projektu druk nr. 427, i jestem przeciwny modyfikowaniu jej w sposób zaproponowany w poprawce Komisji Finansów”. Pod niniejszą petycją podpisało się ponad 200 osób jednocześnie wyrażając swoje stanowisko w tej sprawie. Zwracam się do Pana z prośbą o wysłuchanie woli mieszkańców i zagłosowanie za projektem ponownie zaprezentowanym przez Burmistrza Śliwę. Jednocześnie pragnę Panu przypomnieć, że ślubował Pan „  Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”. Informuję również  że zgodnie z ustawą o petycjach z dnia 11 lipca 2014 r. art. 4 petycja w formie elektronicznej ma moc prawną.

 

 

 

Z Poważaniem

 

 

 

Załączniki:

1.      Petycja o  zwołanie sesji Rady Miasta Sulejówek w trybie nadzwyczajnym na wniosek Przewodniczącego Rady Miasta

2.      Podpisy mieszkańców pod petycją.


Nikon Gawryluk

Sukces Naszej Petycji

2018-03-27 07:58:12

Szanowni Państwo.

Zgodnie z informacją na BIP Sulejówek sesja odbędzie się w czwartek 29/03 o godzinie 8:30 Jestem świadom, że pora nie sprzyja ale zachęcam wszystkich do udziału. Z mojej strony przesyłam petycje z podpisami do rady miasta jako informacja, że wolą mieszkańców jest równy podział okręgów wyborczych zgodnie z projektem Burmistrza. Wszyskim Państwu serdecznie dziękuję za zaangażowanie i za fakt zainteresowania się dobrem naszej małej wspólnoty.


Nikon GawrylukUdostępnij tę petycję

Pomóż uzbierać więcej podpisów tej petycji.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Facebook