Legalne piwo na "dzikiej" plaży w Iławie!

Skontaktuj się z autorem petycji

Zmiana treści petycji.

2018-04-22 13:43:21

W związku ze zgłaszanymi komentarzami co do petycji zmienia się jej treść w części: "(...) składamy na Pana ręcę petycję w sprawie wyznaczenia terenu plaży przy ulicy Kajki w Iławie jako terenu publicznego, na którym można spożywać alkohol o objętości do 4,5%, w myśl art. 14 ust. 2b wskazanej wcześniej Ustawy" z "spożywać alkohol o objętości do 4,5%" na "spożywać alkohol o objętości do 6,5%".


GrzegorzUdostępnij tę petycję

Pomóż uzbierać więcej podpisów tej petycji.

Facebook