PROTEST PRZECIW USTAWIE NOWE PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE

Skontaktuj się z autorem petycji

Żaden naród nie może zrezygnować ze swoich praw do wolności i z własnych zadań. Nie wolno tych praw nikomu oddawać, ich obrona jest obowiązkiem moralnym, a rezygnacja z nich - zdradą!"

2012-10-11 22:49:58

Szanowni Państwo,


Dziękujemy wszystkim za złożone podpisy, rozpowszechnianie  tej petycji i naszych wystąpień, oraz za poparcie naszych działań, które pomimo wielu przeszkód, nieustannie prowadzimy.

Dla odwiedzających po raz pierwszy forum petycji  faktycznie może wydawać się wszystko mało przejrzyste ze względu na ograniczone możliwości strony petycjeonline.com.

Przepraszamy, ale nie mamy innych możliwości ani  czasu i pieniędzy na prowadzenie strony internetowej.

Sytuacja Narodu Polskiego wymaga niezwłocznych, zdecydowanych działań. Działalność statutowa  na niwie kultury ludowej, prowadzenie stowarzyszenia, zespołu "Łowiczanie", organizacja imprez dla turystów z kraju i zagranicy  itp. pochłaniają wiele czasu a przy tym mamy też swoje rodziny.

Nasza społeczna  działalność w Inicjatywie Obywatelskiej Dorzecza Bzury i Słudwi jest w ramach prawnych Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze "Łowiczanie".

Przyznajemy, że sprawy są zagmatwane i trudne dla przeciętnego odbiorcy lecz " dla chcącego nie ma nic trudnego" a zwłaszcza gdy w grę wchodzi  walka o prawo do życia dla siebie, swojej rodziny, bliskich, znajomych i całego Narodu Polskiego.

Każdemu z nas Polaków, trzeba się wznieść ponad przeciętność, bo sytuacja Narodu Polskiego jest wyjątkowo trudna.

Sytuacja Narodu Polskiego wymaga patrzenia perspektywą dobra wspólnego. Tylko taka perspektywa daje szanse na przywrócenie normalności i wywalczenie dla siebie i rodziny bezpiecznego miejsca do życia.

Polacy, odwagi !
Pora stanąć ramię w ramię i wyrazić stanowczy sprzeciw wobec niszczycielskich działań sił wrogich Narodowi Polskiemu.

Z wyrazami szacunku i poważania


Mgr Maria Bejda,
Prezes Teresa Wojda


Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”
Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
OBYWATELSKI RUCH OPORU
______________________________________________________________________________

ODEZWA


Do wszystkich Polaków,

Sędziów, Prokuratorów, Adwokatów,

Dowódców Wojska, Policji, Wszelkich Służb,

Żołnierzy, Policjantów, Urzędników dla których

Polska nie jest pustym słowem lecz domem ojczystym,


Stańcie po stronie udręczonego, zmanipulowanego, okradanego narodu.
Stańcie w obronie praw i własności Narodu Polskiego !
To Wasza powinność wobec Narodu, Waszych żon, Waszych mężów, Waszych dzieci, matek, ojców, braci i sióstr.
Nie pozwólcie by Wami wysługiwały się obce, wrogie narodowi siły, które Waszymi rękoma już dokonują zamachu na Polskość, na suwerenność Naszej Ojczyzny.
Nie pozwólcie, by rugowano Polaków z ich Ojczystej Ziemi.
Nie pozwólcie na unicestwienie Narodu Polskiego w ramach zaplanowanej strategii "Polska 2030.Trzecia fala nowoczesności", którą proponuje rząd wyłoniony w wyniku sfałszowanych wyborów parlamentarnych.

BŁAGAMY, BROŃCIE NARODU POLSKIEGO.
BROŃCIE NASZEJ OJCZYZNY PRZED ZAGŁADĄ !

Żaden naród nie może zrezygnować
ze swoich praw do wolności i z własnych zadań.
Nie wolno tych praw nikomu oddawać, ich obrona jest
obowiązkiem moralnym, a rezygnacja z nich - zdradą!"

- Prymas Tysiąclecia - Kardynał Stefan Wyszyński

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze "Łowiczanie"
Przedstawiciele Forum Organizacji Pozarządowych
Na Rzecz Obrony Praw i Własności Narodu.
OBYWATELSKI RUCH OPORU

Maria Bejda, Teresa Wojda
Łowicz, 2 stycznia 2012r.

___________________________________________________________________________________________________

 

 

 


Teresa Wojda

Treść petycji Parlamentu Europejskiego nr.0578/2012- list otwarty do Prezydenta RP

2012-10-11 16:15:53

DRODZY SYGNATARIUSZE PETYCJI

PROTEST PRZECIWKO USTAWIE NOWE PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE,


poniżej przesyłamy link do treści w PDF z gorącą prośbą o rozpowszechnianie nie tylko w internecie.

Głosowanie w Parlamenice Europejskim w sprawie gazu ziemnego odbędzie się jeszcze w październku 2012 r. Na europosłów z Polski nie możemy liczyć. Natomiast europosłowie z innych krajów, okazali nam wielkie zrozumienie i gotowość pomocy w obronie Polski i Europy poprzez podjęcie niezwłocznych, radykalnych kroków dla uchronienia  naszej planety przed zniszczeniem.

Dla wody nie ma alternatywy, dla gazu jest ! Zjednajmy się w obronie naszego miejsca do życia.

Treść petycji Parlamentu Europejskiego nr.0578/2012 - list otwarty do Prezydenta RP, który został osobiście przekazany przez Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Martina Schulza  do rozpatrzenia przez Komisję Petycji PE znajduje się:

http://www.monitor-polski.pl/wp-content/uploads/2012/08/List-otwarty-do-Prezydenta-RP-Bronis%C5%82awa-Komorowskiego-7.pdf

Serdecznie pozdrawiamy

Maria Bejda, Teresa Wojda

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

OBYWATELSKI RUCH OPORU

______________________________________________________________________________________________


Teresa Wojda

Prośba o rozpowszechnianie

2012-10-11 13:04:55

Szanowni Państwo,

uprzejmie prosimy o szerokie rozpowszechnianie przesyłanych przez nas treści. Poniższe oświadczenie zostało rozesłane do wielu europosłów Parlamentu Europejskiego.

Z obawy o nasze bezpieczeństwo nie wysłałyśmy do europosłów z Polski, bowiem oni szkodzą Polakom a tym samym nie reprezentują interesów Narodu Polskiego, co udowodnili swoją postawą podczas obrad Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego w Brukseli 09.10.2012r.

Ekspert z Polski prof. Stanisław Nagy ośmieszył się i skompromitował nie tylko tym, że nie widzi zagrożeń ale również bezprawanym wnioskiem o odrzucenie naszej petycji nr. 0578/2012-listu otwartego do Prezydenta RP Bronisłwa Komorowskiego. List ten Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Martin Schulz osobiście skierował do Komisji Petycji.

_____________________________________________________________

 

OświadczenieTeresy Wojda i Marii Bejda z Obywatelskiego Ruchu Oporu,

Inicjatywy Obywatelskiej Dorzecza Bzury i Słudwi, na okoliczność rozpatrywania petycji 0578/ 2012 w Parlamencie Europejskim w dniu 9.10.2012r.przez Komisję Petycji Parlamentu Europejskiego oraz

Dyrekcję d/s Praw Obywatelskich i Spraw Konstytucyjnych.

Szanowni Państwo,

Oświadczamy, że nie byłyśmy i nie jesteśmy powiązane z żadnymi układami, partiami, koncernami, agentami, ani żadnymi siłami wrogimi Narodowi Polskiemu. W pełni świadome ryzyka narażania się na utratę życia za nasze wystąpienie, stajemy jednak tutaj w obronie Polski i Narodu Polskiego by uświadomić światu prawdę o sytuacji w Polsce.

Siły obce Narodowi Polskiemu przejęły rządy w Polsce i służą światowym wąskim grupom interesów. Mamy  dowody na fałszowanie informatyką wyborów w Polsce, co doskonale udokumentował K.Puzyna  i złożył stosowny protest do Sądu Najwyższego w Warszawie. umtsno.blogspot.com/ .

Sąd Najwyższy bezpodstawnie odrzucił jego wniosek jak też asekuracyjnie złożone skargi T.Wojda i M. Bejda łącznie z  wnioskiem o ręczne przeliczenie wyborów. Skarga do Trybunału Praw Człowieka w Strasbourgu została również odrzucona.
iddd.de/PKW/KlageanECHRStrasbourg.pdf , umtsno.blogspot.de/2012/04/koniec-praw-czowieka-w-eu-i-echr.html

W Polsce nielegalne władze  wszelkich szczebli od wielu lat ustanawiają prawa na szkodę i wbrew interesom Polski i Polaków. Jednym z przykładów jest prawo geologiczne i górnicze, całkowicie stanowione pod dyktando obcych.
www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze

Szczytem niszczycielskich, depopulacyjnych  działań wymierzonych w Naród Polski jest skandaliczna ustawa o fizycznym przymusie szczepionkowym.Instytucjom i służbom sanitarnym dano uprawnienia większe niż policji, prokuraturze, bo mają prawo wtargnięcia do domostw z zastosowaniem  bezpośredniego przymusu szczepień pod byle pretekstem.

 

www.monitor-polski.pl/dokumenty/ludobojstwo-szczepionkowe-dokumenty/,

kefir2010.wordpress.com/2012/07/09/holocaust-krajow-iii-swiata-dokonywany-przez-kartel-farmaceutyczny-afrykanie-i-azjaci-masowo-umieraja-na-choroby-spowodowane-testowaniem-lekow-i-szczepionek/,

kefir2010.wordpress.com/2012/08/25/chcesz-zachorowac-zaszczep-sie-o-przekretach-zwiazanych-ze-szczepieniami-mowi-dr-jerzy-jaskowski/

 

Oświadczamy, że od dwóch lat, gdy podjęłyśmy się działań w stworzonej przez nas Inicjatywie Obywatelskiej Dorzecza Bzury i Słudwi w ramach dodatkowych działań organizacji społecznej mającej  misję uchronienia dziedzictwa kulturowego wsi łowickiej lowiczanie.prv.pl/ odkrywamy wciąż nowe, potęgujące się formy zagrożeń dla  zdrowia i życia Polaków, dla przyszłości Narodu Polskiego i Polski.Ojczyzna Polaków została oddana bez żadnego wystrzału w ręce wrogów Narodu Polskiego. Dokonuje się podbój gospodarczy, informacyjny i propagandowy. Sprowadzono okupantów w celach neokolonialnego wyzysku naszych bogactw naturalnych.

Premier nielegalnego rządu,D.Tusk spełnia obietnicę daną prezydentowi USA B.Obamie, że rząd polski nie dopuści do sprzeciwu społecznego przy wydobywaniu bogactw naturalnych w Polsce, o czym jest mowa w filmie "Gaz łupkowy jak się to robi w Polsce."


www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=nxO8lfWerU0.

 

Wejście Polski do EU na nierównych zasadach  jest wielką krzywdą i powinno być wielkim wyrzutem sumienia i wstydem dla Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej.

 

 

Regulujecie szczegółowymi dyrektywami np. kształt banana czy ogórka, martwicie się o ptaki a Szanowni Państwo, czy nie widzicie, że :

tysiące polskich rodzin wyrzucane są na bruk,

 

polskie dzieci głodują i są okaleczane szczepionkami,

 

rozsiewane są toksyczne chmury,

 

gęsta jest sieć szkodliwych przekaźników telefonii bezprzewodowej na osiedlach ludzkich,

 

mieszkańcy Polski podtruwani są toksycznymi dodatkami do wody,(fluor,chlor, lit, SeaQuest ) żywnością z toksynami i GMO,

 

niszczone jest polskie rolnictwo?

 

Czy w sprawach bezpieczeństwa narodów powinno się głosować czy bezwzględnie to bezpieczeństwo zapewniać?

Skoro w niemieckim raporcie http://www.europarl.europa.eu/committees/pl/studiesdownload.html?languageDocument=PL&file=44392 są  porażające informacje o katastrofalnym zagrożeniu dla życia z powodu stosowania hydraulicznego szczelinowania przy wydobywaniu wszelkich węglowodorów to dlaczego natychmiast nie został wprowadzony bezwzględny zakaz jego stosowania w całej Unii ?

Mówienie o zagrożeniu tylko w odniesieniu do gazu łupkowego jest błędem i bagatelizowaniem problemu. Przecież hydrauliczne szczelinowanie stosuje się od wielu lat przy każdym odwiercie węglowodorów, niezależnie od tego czy jest to rozpoznawczy czy poszukiwawczy czy wydobywczy.

 

Oświadczamy, że na odwiercie Kutno2 ropy naftowej i gazu ziemnego wykonuje się hydrauliczne szczelinowanie, o czym świadczy wykaz stosowanych chemikaliów ( załączonych do naszej petycji) udostępniony nam po kontroli z naszego wniosku przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

Już jest zatruta woda w Łowiczu i okolicy. Władze lokalne, Prokuratura Rejonowa, Prokurator Generalny oraz inspekcje sanitarne ignorują nasze wołanie o zdrową, czystą wodę a instytucje unijne lekceważą problem stwierdzając, że jest to sprawa wewnętrzna naszego kraju (email w zał.). To gdzie mamy szukać ratunku?Jeżeli tego nie zatrzymacie, to zamiana dwie trzecie terytorium Polski  na pola wiertnicze, przy dużym zaludnieniu i niskich zasobach wodnych doprowadzi w Europie do katastrofy ekologicznej i humanitarnej na wielką skalę.

Wprowadziliście limity na emisje CO2 i forsujecie szaleńczą technologię CCS,

http://www.bund.net/themen_und_projekte/klima_energie/co2_endlagerung/ccs_gutachten_studie/risiken_von_ccs/

oraz akceptujecie  rozwój energii atomowej http://100-gute-gruende.de/pdf/g100rs_pl.pdf zamiast wesprzeć innowacyjne metody czerpania energii jak np. metodę sztucznej fotosyntezy prof. Nazimka oraz inne bezpieczne metody pozyskiwania tej energii. Czy nie widzicie, że polityka energetyczna unii zmierza do zagłady ludzkości?

Czy etyczne i moralne jest w tej sytuacji  branie od nielegalnego, skorumpowanego rządu  naszych narodowych rezerw finansowych Narodowego Banku Polskiego na ratowanie bogatszych od nas Greków, których  indywidualne zasoby finansowe są wielokrotnie większe niż Polaków?

Maria Bejda, Teresa Wojda

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

OBYWATELSKI RUCH OPORU

____________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 


Teresa Wojda

Relacja z Parlamentu Europejskiego

2012-10-10 23:52:06

Łowicz, 10.10.2012r.
Szanowni Państwo,

zgodnie z naszym wcześniejszym ogłoszeniem :
"Petycja będzie istniała tak długo dopóki Polacy nie odzyskają swojego majątku narodowego, bogactw naturalnych oraz należnych praw do życia i rozwoju w niepodległej, suwerennej Polsce! ".

Pomimo, że nie odpowiedziała Rzecznik Praw Obywatelskich na nasz wniosek o zaskarżenie ustawy prawo geologiczne i górnicze nieustannie podejmujemy działania w obronie Narodu Polskiego.
W komentarzach na forum umieszczamy aktualne informacje i dokumentację naszych działań i wystąpień.

Nasz list otwarty do Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego  z 18.04.2012r. pozostaje nadal bez odpowiedzi. Natomiast ten sam list otwarty przesłany m.in. do Martina Schulza, Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego został uznany jako petycja nr. 0578/2012 i przekazany do rozpatrzenia przez Komisję Petycji PE. Już pismem  z 03.05.2012r. zostałyśmy o tym fakcie powiadomione.

Miałyśmy zaszczyt uczestniczyć 09.10.2012r. w Parlamencie Europejskim w warsztatach zorganizowanych przez Komisję Petycji we współpracy z Dyrekcją ds. Praw Obywatelskich i Spraw Konstytucyjnych na temat poszukiwania i eksploatacji gazu łupkowego w Unii Europejskiej oraz ich wpływie na politykę ochrony środowiska i politykę energetyczną.

Odbyły się prezentacje ekspertów, dyskusja europosłów oraz przedstawione zostały petycje z Francji, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Bułgarii i Polski. Autorzy tych petycji mieli wyjątkową możliwość zabierania głosu.

Stanowiska autorów petycji w kwestii zagrożeń związanych z wydobywaniem gazu ziemnego były oczekiwanym i liczącym się głosem obywateli Europy.

Autorzy petycji jak również wypowiadający się europosłowie, za wyjątkiem europosłów z Polski, występowali o natychmiastowe podjęcie niezwłocznych i odważnych  działań dla ratowania naszej planety, do zakazu wydobywania gazu łupkowego włącznie.

Teresa Wojda w imieniu zagrożonych Polaków zapelowała o wprowadzenie niezwłocznego zakazu wydobywania węglowodorów w całej Europie, ze względu na to, że nikt i nic, żadne przepisy, nawet najlepsze, nie są w stanie zapewnić bezpiecznego życia, szczególnie, gdy dwie trzecie terytorium Polski zostanie zamienione w pola wiertnicze.

Na przykładzie okolic Łowicza i Kutna, gdzie  nie występuje shal gas (łupkowy) lecz tight gas, zagrożenie jest jeszcze większe, gdyż do wspomagania wydobycia tego gazu planowane jest wstrzykiwanie pod ziemię skroplonego CO2 według technologii CCS.

Nasz list otwarty do Prezydenta RP, uznany przez Przewodniczącego PE jako petycja, oceniał prof. Stanisław Nagy, AGH Kraków, który zaskoczył wszystkich uczestników tych warsztatów stwierdzeniem, że w Polsce nie ma zagrożeń dla wody i gleby na wskutek wydobywania gazu łupkowego.

Maria Bejda, Teresa Wojda

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
OBYWATELSKI RUCH OPORU


Teresa Wojda

ODEZWA DO MIESZKAŃCÓW MIAST I WSI

2012-03-27 23:02:59

ODEZWA

do mieszkańców miast i wsi

Wzywamy do pełnej mobilizacji i wyrażenia stanowczego sprzeciwu wobec oddania 2/3 terytorium Polski w okupację światowym koncernom wydobywczym w ramach koncesji na eksploatację polskich bogactw naturalnych za 1% wartości.

Kilka tysięcy wiertni gazu ziemnego już działa i truje wodę oraz środowisko, niszczy rolnictwo. Do każdego odwiertu zużywane są miliony litrów wody za darmo ! Grozi nam rabunek Polskiej Ziemi i masowe wywłaszczenia bez prawa do godziwych odszkodowań.

Oprócz tego podziemne składowanie skroplonego CO2 według technologii CCS jest bombą z opóźnionym zapłonem, która dokończy dzieła zniszczenia życia na naszej ziemi.

Bez wiedzy i woli społeczeństwa podjęto decyzje, które w perspektywie zamienią Polską Ziemię w księżycowy krajobraz  bez szans dla jakiegokolwiek życia.

Organizujmy się! Zjednoczmy się w obronie swojego miejsca do życia!

Domagajmy się: unieważnienia wszystkich koncesji jako wydanych z naruszeniem prawa polskiego i międzynarodowego, zakazu szczelinowania hydraulicznego przy wydobywaniu węglowodorów, zakazu technologii CCS / skraplania CO2.

Wzywamy do masowego oplakatowania budynków w miastach i w każdej wsi.

Gdy w grę wchodzi LUDZKIE ŻYCIE i grozi katastrofa na ogromną skalę, nie może być żadnych negocjacji, JEDYNIE STANOWCZE - NIE, wobec tak barbarzyńskich zamiarów !

Podpisujmy masowo petycję i niechaj świat widzi, że Polacy bronią się przed grożącą zagładą:
petycjeonline.com; PROTEST PRZECIW USTAWIE NOWE PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE

NIE DLA RABUNKU POLSKIEJ ZIEMI !

TRUCICIELE PRECZ Z NASZEJ ZIEMI !

NIE CHCEMY GAZU ZAMIAST WODY !

 

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

OBYWATELSKI  RUCH  OPORU

 


Teresa Wojda

Petycja będzie istniała tak długo dopóki Polacy nie odzyskają swojego majątku narodowego, bogactw naturalnych oraz należnych praw do życia i rozwoju w niepodległej, suwerennej Polsce!

2012-03-18 13:16:04


Szanowni Państwo,

Jako autorki petycji stwierdzamy, że podstawowym celem petycji jest szerzenie wiedzy i mobilizowanie społeczeństwa do działania dla dobra wspólnego Polski i Polaków.

Petycja będzie istniała tak długo dopóki Polacy nie odzyskają swojego majątku narodowego, bogactw naturalnych oraz należnych praw do życia i rozwoju  w niepodległej, suwerennej Polsce!

Kłamstwem i nadużyciem jest stwierdzenie K.Puzyny na blogu "Aktualne terminy związane z ochroną zbiorników wodnych  przed odpadami z hydroszczelinowania " jakoby "Biuro Trybunału Konstytucyjnego Zespół Wstępnej Kontroli odrzuciło skargę do TK pań Bejdy i Wojdy ze względu na błędy merytoryczne skargi". Nasza skarga nie została rozpatrzona przez sędziów TK, więc nie może być tym bardziej jakiegokolwiek zarzutu co do zawartych treści.

Skarga nie została przyjęta przez Biuro Trybunału Konstytucyjnego ze względu na  braki formalne: brak podpisu adwokata i brak wyroków sądów niższej instancji a nie ze względu na błędy merytoryczne.

Nawoływanie K. Puzyny do zamknięcia petycji przeciwko nowemu prawu geologicznemu i górniczemu jest wielką prowokacją skierowaną przeciwko interesom Polski i Polaków tym bardziej, że nadal istnieje szansa zaskarżenia tej ustawy przez Rzecznika Praw Obywatelskich, który do tej pory nie wypowiedział się w tej sprawie.Oprócz tego prowadzimy starania o zaskarżenie tej ustawy przez inną ogólnopolską instytucję.

Stwierdzamy, że K. Puzyna bezpodstawnie uzurpuje sobie prawo decydowania o losie petycji.Pomimo podpisania jej stał się wrogiem wszelkich petycji, protestów, demonstracji ulicznych, związków partii hierarchicznych, co określa jako fałszywą drogę (post na w/w blogu z 16.03.2012 ).K. Puzyna usunął z bloga bejda treści patriotyczne i treści o zagrożeniu podziemnego składowania skroplonego CO2, co wyraźnie wskazuje na jego podstępne i wrogie intencje i zamiary w stosunku do Polski i Polaków.

Kłamstwem K. Puzyny jest jakoby nasze artykuły na tym blogu notorycznie łamały zasady i regulaminy.
To Pan Puzyna wielokrotnie łamał i łamie zasady i regulamin m.in. poprzez umieszczanie reklam, używanie obraźliwych epitetów, kłamliwych treści podważających zaufanie społeczne konieczne w naszej dalszej działalności.

Pozostawienie w nagłówku bloga treści godzących w nasze dobre imię jest tego dopełnieniem i wskazuje wyraźnie na jego zamiary niszczenia obywatelskiego ruchu oporu przeciwko działaniom obcych, wrogich narodowi polskiemu sił. Jest to jego zemsta za nieudaną próbę zwebowania do służb połączoną z obietnicą wielkich pieniędzy.

Teresa Wojda, Maria Bejda

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

OBYWATELSKI RUCH OPORU
lowiczanie@wp.pl, lowobywatel2@googlemail.com
tel. 501 149 020,  tel. 46 837 78 53


Teresa Wojda

KONTAKT DO INICJATYWY OBYWATELSKIEJ DORZECZA BZURY I SŁUDWI

2012-03-15 10:48:30

Kontakt:

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze "Łowiczanie"

www.lowiczanie.prv.pl

tel. 501 149 020        46  837 78 53

lowiczanie@wp.pl, lowobywatel2@googlemail.com

 


Teresa Wojda

Teatralne pozy K. Puzyny okazały się społecznie szkodliwe.

2012-03-15 00:57:39
Łowicz 14.03.2012r.
Poniższe oświadczenia widniały na blogu INICJATYWY OBYWATELSKIEJ DORZECZA BZURY I SŁUDWI (bejda.idddd.de) do dnia 14.03.2012 r.

Z przykrością informujemy, że autorem kłamliwych, obrażliwych i pomawiających nas komentarzy pod petycją, na blogu Inicjatywy oraz na innych forach internetowych okazał się pan Krzysztof Puzyna z Hamburga.
Łowicz, 05.03.2012r.

Szanowni Państwo,
Drodzy goście odwiedzający naszego bloga,

W związku z groźbą pana K. Puzyny, usunięcia wszystkich naszych postów z tego bloga, będących naszym dorobkiem intelektualnym oraz groźbą zablokowania nam dostępu do bloga Inicjatywy Obywatelskiej Dorzecza Bzury, bejda.iddd.de, oświadczamy, że nie ugniemy się pod presją i nie mamy najmniejszego zamiaru zakładać nowego bloga.
Oświadczamy, że ten blog zrodził się z konieczności ostrzegania Polaków przed zagrożeniami o których społeczeństwo polskie nie jest należycie informowane a wręcz oszukiwane.
Nasze wielkie społeczne zaangażowanie i szerokie spojrzenie na problemy zagrożeń legło u postaw podarowania nam tego bloga przez pana K.Puzynę.
Przyjęłyśmy to w dobrej wierze, z najgłębszym przekonaniem, że Pan Puzyna ma szczere intencje ratowania Polaków w Polsce.
Nasza społeczna praca udokumentowana na tym blogu jest naszym wkładem dla dobra Polski i Polaków.
Oświadczamy, że pan Puzyna nie ma najmniejszych podstaw do likwidacji tego bloga czy zabierania nam dostępu do niego.
Zlikwidowanie naszego bloga będzie przede wszystkim wielką stratą dla społeczeństwa polskiego.
Tym samym pan Puzyna da o sobie najgorsze świadectwo.

Z poważaniem

Teresa Wojda, Maria Bejda
Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
OBYWATELSKI RUCH OPORU
_____________________________________________________________________________________________
Szanowni Państwo,

 


Jako autorki bloga bejda.iddd.de, Inicjatywy Obywatelskiej Dorzecza Bzury i Słudwi, w związku z bezpodstawnymi, fałszywymi oskarżeniami ze strony K.Puzyna oświadczamy, że wypowiadamy współpracę i równocześnie zastrzegamy prawa autorskie dla nazwy i naszych treści a także prawa do tego bloga na google pod dotychczasową nazwą i adresem.W związku z tym prosimy Pana K.Puzynę o opuszczenie podarowanego nam bloga i ewentualne, według życzenia, zabranie jego własnych treści.
Dziękujemy za podarowanie nam bloga i za współpracę.
Ubolewamy, że ze względu na nasze poglądy, bezkompromisowej obrony Polski i Polaków, dotychczasowa dobra współpraca z Panem K.Puzyną nie może być kontynuowana.
Nasze poglądy na sprawy Polski i Polaków były od początku dobrze znane Panu Puzynie.
Podkreślałyśmy wielkokrotnie, że jesteśmy Polkami i mamy obowiązki polskie.
Oświadczamy, że Pan K.Puzyna z własnej inicjatywy podarował nam bloga, bez żadnych obwarowań a tym bardziej nie stawiał żadnych warunków.
Blog bejda.iddd.de dokumentuje naszą społeczną działalność i nasz dorobek intelektualny w ramach Inicjatywy Obywatelskiej Dorzecza Bzury i Słudwi.
Nazwa powołanej przez nas inicjatywy stanowi integralną część naszego dorobku intelektualnego i podlega ochronie prawnej.
Oświadczamy, że dotychczas Pan K.Puzyna nie miał żadnych uwag co do treści publikowanych przez nas na blogu.
Oświadczamy, że petycja przeciw nowemu prawu geologicznemu i górniczemu jest wyłącznie naszego autorstwa.


Maria Bejda, Teresa Wojda
Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
OBYWATELSKI RUCH OPORUTeresa Wojda

OŚWIADCZENIE AUTOREK PETYCJI

2012-02-21 11:00:25

Teresa Wojda, Maria Bejda

OŚWIADCZAMY, że jako autorki petycji przeciw nowemu prawu geologicznemu i górniczemu zastrzegamy sobie wszelkie prawa do zawartości tej petycji. Zabraniamy dysponowania jakimikolwiek materiałami z tej petycji  a szczególnie przekazywania ich w obce, niepowołane ręce.

niniejsze oświadczenie stało się konieczne wobec nasilonych działań służb specjalnych.

Teresa Wojda, Maria Bejda
Inicjatywa Obywatelska Dorzecza bzury i Słudwi
Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze "Łowiczanie"
OBYWATELSKI RUCH OPORU

Teresa Wojda

SOS DLA GINĄCEJ ROLNICZEJ KRAINY MIĘDZY KUTNEM A ŁOWICZEM !

2012-02-21 10:43:35

Teresa Wojda, Maria Bejda

Poraz kolejny agenci rządowi spełniają przyrzeczenie dane przez rząd D.Tuska prezydentowi B. Obamie, że rząd polski nie dopuści do sprzeciwu społecznego przy wydobywaniu bogactw naturalnych w Polsce przez amerykańskie koncerny.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=nxO8lfWerU0

Oświadczamy, że nie byłyśmy i nie jesteśmy powiązane z żadnymi układami, partiami, koncernami, agentami, ani żadymi siłami wrogimi Narodowi Polskiemu.

Kontynujemy bogate, rodzinne tradycje narodowo-wyzwoleńcze i z tego powodu doświadczamy dręczenia i prześladowań m.in. za autorstwo petycji:

http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze

oraz powołanie Inicjatywy Obywatelskiej Dorzecza Bzury i Słudwi, w ramach dodatkowych statutowych celów Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze "Łowiczanie" www.lowiczanie.prv.pl,.

Nasza Inicjatywa jako pierwsza, w lutym 2011r. zapoczątkowała opór przeciw zagrożeniom zsyłanym przez rządzących Polską w interesie globalizacji.

Dla zniechęcenia nas do prowadzenia podjętej misji stosuje się następujące działania:

- pomawiające, poniżające wpisy atakujące nas i nasze rodziny w komentarzach pod petycją przeciwko nowemu prawu geologicznemu i górniczemu, czy pod wersją polską francuskiej petycji, oraz na: bejda.iddd.de, guzka.blog.spot.com, na lowicz24.,

- bezpodstawne wezwania na policję,

- odrzucone wnioski do prokuratury o ściganie winnych łamania praw i własności Narodu Polskiego,

- pomijanie naszego wkładu w obronę Polski i Polaków w wypowiedziach różnych osób, zapewne będących pod wpływem służb specjalnych i obawiających się o swoje życie.

W ostatnich dniach nasiliły się ataki na nas i nasze rodziny w komentarzach na forum petycji w związku z publikacją na bejda.iddd.de, naszego listu do starosty łowickiego w artykule "Śmiercionośny, ogromny magazyn CO2 między Kutnem a Łowiczem oraz posta K. Puzyny "Teatr, nowa sztuka Sonika pt; "Gaz łapówkowy".

W obliczu skazania naszego terenu dorzecza Bzury i Słudwi na największe niebezpieczeństwo skumulowania działań szczelinowania hydraulicznego z użyciem środków toksycznych i wybuchowych oraz deponowania pod ziemią skroplonego dwutlenku węgla, oczekujemy masowego poparcia i pomocy naszej Inicjatywie.

Punktem honoru wszystkich Polaków, z wszystkich zakątków kraju i świata powinna być powszechna mobilizacja w obronie Polski a szczególnie terenu między Kutnem a Łowiczem.

Tak jak nasza Inicjatywa upomina się z troską o cały teren Polski tak teraz wszyscy Polacy z kraju i zagranicy powinni upomnieć się o ten teren.

Mieszkańcy Łowicza, Kutna i okolic są zniewoleni, zmanipulowani przez media i polityków a także urzędników.

Nie potrafią dostrzeć i przeciwstawić się zagrożeniom tym bardziej, że w tej okolicy nasilone jest rozpylanie chmur (chemtrails) oraz wysyłanie fal elektromagnetycznych(telefonia bezprzewodowa), powodujących powszechną apatię społeczną i utratę instynktu samozachowczego do obrony swojego miejsca na ziemi.

Wielką szansę w pobudzeniu społeczeństwa tego terenu do walki o prawo do życia, upatrujemy w zorganizowaniu akcji na tym terenie, z udziałem przedstawicieli z innych regionów Polski czy świata.

Pod znakiem zapytania staje celowość naszej dalszej działalności, gdy innym, których bronimy, którym torujemy drogi, nie starcza odwagi by nas, w tym wyjątkowo trudnym momencie wesprzeć i obronić, abyśmy mogły dalej kontynuować naszą działalność.

Wołamy SOS dla ratowania ginącej rolniczej krainy między Kutnem a Łowiczem!

Teresa Wojda

Prezes Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze "Łowiczanie" (od 1992r.) Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

Obywatelski Ruch Oporu ( zainicjowany 19.01.2012r. w Żurawlowie)

Forum Organizacji Pozarządowych na rzecz Obrony Praw i Własności Narodu

Mgr Maria Bejda

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

Forum Organizacji Pozarządowych na rzecz Obrony Praw i Własności Narodu

Obywatelski Ruch Oporu


Teresa WojdaUdostępnij tę petycję

Pomóż uzbierać więcej podpisów tej petycji.

Facebook