Apel Absolwentów Gimnazjum i Liceum im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach do Prezydenta Miasta Kielce Pana Bogdana Wenty

 

Szanowny Panie Prezydencie,

z przykrością przyjęliśmy informację o decyzji Pana Prezydenta, która skutkuje wypowiedzeniem umowy najmu budynku przeznaczonego na działalność Szkoły Podstawowej prowadzonej przez siostry zgromadzenia Najświętszej Rodziny z Nazaretu przy ul. Marszałkowskiej 40.

Jako reprezentanci wielu roczników absolwentów, którzy ukończyli edukację
w Zespole Szkół Sióstr Nazaretanek na przestrzeni kilkunastu lat wyrażamy naszą troskę o młodszych koleżanki i kolegów, których dalsza edukacja stoi pod znakiem zapytania.

„Nazaret” jest szkołą, która wykształciła nas na najwyższym poziomie dając szansę na rozwój zawodowy. Zdobyliśmy nie tylko wiedzę, ale także kształtowane były nasze wartości i postawy takie jak wzajemny szacunek, życzliwość, dobroć i solidarność.
Od wielu lat działalność edukacyjna Sióstr Nazaretanek i całej społeczności szkolnej nagradzana była w rankingach Perspektywy, przynosząc dumę miastu
i całemu województwu.

Jako Absolwenci apelujemy do Pana Prezydenta, aby zechciał przeanalizować zaistniałą sytuację i zmienić podjętą decyzję.

 

Absolwenci


Piotr Ziółkowski    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Piotr Ziółkowski do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Facebook