Apel o podjęcie skutecznych działań związanych z poprawą jakości powietrza na terenie miasta i gminy Chełmek

Sz. P. Andrzej Saternus, Burmistrz Chełmka                                                                 Sz. P. Marek Palka, Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Apel o podjęcie skutecznych działań związanych z poprawą jakości powietrza na terenie miasta i gminy Chełmek

Chełmecki Alarm Smogowy to inicjatywa mieszkańców Chełmka zatroskanych o stan jakości powietrza na terenie naszej gminy.                  

Zauważyliśmy i poczuliśmy, że z kominów domów mieszkalnych na naszych osiedlach wydobywają się trujące dymy. W związku z tym zakładamy, że mieszkańcy Chełmka nie wiedzą zbyt wiele o fatalnym wpływie, jaki na nasze zdrowie ma spalanie odpadów węglowych, węgla marnej jakości oraz śmieci w przestarzałych pozaklasowych kotłach. Jesteśmy przekonani, że gdyby wiedza ta była powszechna, to z pewnością posiadacze tych pieców nie robiliby tego nam, naszym dzieciom, ani tym bardziej sobie.

W Polsce, jak podają statystyki, zanieczyszczone powietrze jest przyczyną ponad 40 tyś. przedwczesnych zgonów. Związki, które wydobywają się z kominów, gdy wrzucimy do marnego pieca marne paliwo, są przyczyną chorób układu krążenia, astmy, występowania alergii u dzieci i dorosłych, epidemii śmiertelnie groźnej obturacyjnej choroby płuc, wzrostu zachorowań na nowotwory, powracającego zapalenia górnych dróg oddechowych, spadku poziomu ilorazu inteligencji u dzieci, czy też po prostu drapania gardła i łzawienia oczu, oraz tego, że jesienią i zimą nie można wyjść na spacer, co bardzo ogranicza komfort życia.                  

Apelujemy o pilne podjęcie działań w poniższych obszarach:  

1.       Powołanie w Urzędzie Miasta i Gminy Chełmek pełnomocnika ds. likwidacji smogu.

2.       Podjęcie działań informacyjnych i edukacyjnych skierowanych do mieszkańców, w szczególności dotyczących problematyki szkodliwości smogu, wprowadzonej Uchwały Antysmogowej oraz Programu ochrony powietrza dla Małopolski.

3.       Skuteczne ograniczenie ilości przestarzałych kotłów. Inwentaryzację ilości czynnych pozaklasowych źródeł ciepła.

4.       Rozpoczęcie systematycznych kontroli przestrzegania zakazu spalania niedozwolonych paliw (mułów, miałów węglowych, wilgotnego drewna, śmieci) oraz poinformowanie mieszkańców kto, w imieniu Burmistrza, jest upoważniony do prowadzenia takich kontroli.

5.       Opracowanie i wprowadzenie w życie gminnego programu pomocy socjalnej dla mieszkańców, którzy ze względów materialnych nie będą w stanie przeprowadzić wymiany urządzeń grzewczych.

6.       Systematyczne informowanie mieszkanców o stanie zanieczyszczenia powietrza.

7.       Wyposażenie przedszkoli, szkół, obiektów sportowych w sensory jakości powietrza.

8.       Pozyskanie mobilnej stacji monitoringu jakości powietrza z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska na cały kolejny sezon grzewczy 2018-2019.  

Liczymy, iż zintensyfikowane podjęcie działań w powyższych obszarach pozwoli w ciągu najbliższych trzech lat poprawić znacząco jakość powietrza, by przebywanie na powietrzu nie zagrażało zdrowiu i życiu mieszkańców.


Chełmecki Alarm Smogowy    Skontaktuj się z autorem petycji

Facebook