APEL O POROZUMIENIE #RODZICEMUREMZANAUCZYCIELAMI !

Szanowny Panie Premierze!     

My, jako rodzice znający specyfikę pracy nauczyciela oraz bieżącą sytuację, w której znalazła się polska oświata, apelujemy do Rządu o niezwłoczne podjęcie konstruktywnych rozmów, które doprowadzą do uzyskania porozumienia, satysfakcjonującego wszystkie strony sporu, zarówno uczniów, rodziców, nauczycieli oraz stronę rządową.   

Przeciąganie sytuacji w nieskończoność, odkładanie rozmów na potem, w żaden sposób nie zmienia obecnej sytuacji, a jedynie powoduje większe rozgoryczenie oraz zniecierpliwienie każdej ze stron. Zdajemy sobie sprawę, że prowadzenie gospodarstwa domowego, zwłaszcza zapewnienie jego finansowania, wymaga większych dochodów i godnego życia środowiska nauczycielskiego. Jesteśmy za podniesieniem wynagrodzeń nauczycieli, aby docenić ich wysiłki, które wkładają w codzienną pracę z naszymi dziećmi. Mamy świadomość, że większość czasu nasze dzieci spędzają w placówkach oświatowych, w których nauczyciel poświęca im każdą chwilę. To nauczyciel w jednej osobie jest dla naszych dzieci matką i ojcem. Podniesienie jakości polskiej edukacji może nastąpić jedynie wtedy, gdy sprawowanie funkcji nauczyciela będzie godnie wynagrodzone. Spowoduje to, że do zawodu przyjdą młodzi nauczyciele, którzy będą profesjonalistami pełnymi pasji i zaangażowania. Pragniemy zwrócić się do Rządu o przywrócenie godności tego zawodu i autorytetu, które obecne rządy zniszczyły.   

Apelujemy o jak najszybsze wznowienie rozmów oraz chęć szukania konsensusu, w którym każda strona będzie skłonna do ustępstw dla dobra naszych dzieci.


RODZICE UCZNIÓW PLACÓWEK STRAJKUJĄCYCH    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam RODZICE UCZNIÓW PLACÓWEK STRAJKUJĄCYCH do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Facebook