Apel o przywrócenie Magdy Migdał do wolontariatu w Schronisku Na Paluchu

My - niżej podpisani - zwracamy się z apelem o przywrócenie Magdaleny Migdał do wolontariatu w Schronisku Na Paluchu im. Jana Lityńskiego w Warszawie. Uważamy, że decyzja o jej wyrzuceniu, była dalece niesprawiedliwa, bezpodstawna, pochopna i niezgodna z wewnętrznymi przepisami Schroniska.  

Magdalena była wolontariuszką na „Paluchu” przez ponad 12 lat. W ramach swojej działalności wolontariackiej, oprócz regularnych wizyt w schronisku, wykonywała także codzienną pracę nad ogłoszeniami na stronie internetowej schroniska i w social media. Przeprowadzała procesy adopcyjne, udzielała wsparcia po adopcji, szkoliła nowych wolontariuszy.

Ponadto założyła i prowadzi profil Wybieram Kundelka na Facebooku (26 tysięcy obserwujących) i Instagramie (23 tysiące obserwujących) dzięki, którym wiele psów ze schroniska znajduje domy. Stanowi wsparcie dla adoptujących. Radzi sobie ze wszystkimi, nawet trudnymi zwierzakami. Jako wolontariuszka zawsze chętnie pomagała nowym wolontariuszom, udzielała cennych wskazówek, sprawnie organizowała pracę innych.   

MM1.jpg

Od maja 2020 roku Magdalena Migdał współprowadzi Fundację Przyjaciele Palucha, która skupia się na pomocy chorym podopiecznym schroniska: umieszcza zwierzęta w domach tymczasowych, kontynuuje diagnostykę, leczenie i znajduje domy. Fundacja pomogła już ponad 400 zwierzętom w tym około 300 ze schroniska.  

Ponadto Magda przez blisko sześć lat (od 2016 do 2022 roku) była także pracowniczką Schroniska. Skupiała się nie tylko na pomaganiu psom, ale też na organizowaniu całego wolontariatu w tej placówce. Do pomocy bezdomnym zwierzętom zachęcała innych, koordynowała pracę wolontariuszy, tworzyła zasady dobrych praktyk, uczyła nowe osoby. To w dużej mierze dzięki jej zaangażowaniu wolontariat w Schronisku „Na Paluchu” działa dziś tak prężnie-czym zresztą dyrekcja placówki tak często lubi się chwalić (np. w mediach).  

Magdalena pracowała w Schronisku początkowo jako specjalistka ds. promocji i wolontariatu oraz koordynatorka wolontariatu, potem awansowała na zastępczynię kierownika Biura Przyjęć i Adopcji Zwierząt (pełniąc cały czas funkcję koordynatorki wolontariatu).  

Jako koordynatorka - przy ścisłej współpracy z wolontariuszami - doprowadziła do tego, że każdy pies w Schronisku został objęty opieką. Stworzyła system szkoleń dla wolontariuszy, rozwinęła dział fotowolontariatu, podejmowała liczne działania na rzecz promocji całego Schroniska. Jej praca została doceniona w konkursie Koordynator Roku 2019 (organizowanym przez stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie), w którym otrzymała II miejsce. Z pracy odeszła ze względu na chęć rozwoju w nowej branży. Pomimo odejścia cały czas pozostała aktywną wolontariuszką (którą zresztą też była pracując w schronisku).

W październiku 2022 roku Magdalena została oskarżona przez dyrektora schroniska o stalking i mobbing wobec pracowników placówki. Podstawą oskarżenia był liczący kilka zdań wpis na zamkniętej grupie wolontariuszy na Facebooku. Sprawą zajęła się działająca w Schronisku Komisja Regulaminowa, która wskazała, że brakuje podstaw do ukarania wolontariuszki. Podkreśliła też, że zarzuty wskazane przez dyrektora są bezpodstawne i daleko idące. Mimo to dyrektor schroniska rozwiązał z Magdaleną umowę dotyczącą świadczenia wolontariatu ze skutkiem natychmiastowym.  

Oprócz powyższych zarzutów przez cały okres działalności Magdaleny - jako wolontariuszki i pracowniczki - nigdy nie wpłynęła na nią skarga.  

Wyrzucenie Magdaleny z wolontariatu jest ogromną stratą zarówno dla innych wolontariuszy, jak i zwierząt.  

Wobec powyższego wnosimy o przeanalizowanie tej decyzji i przywrócenie Magdy Migdał  do świadczenia usług wolontariackich.