Ostatni podpisTytuł petycjiUtworzone
2019-05-13 20:47 Sprzeciw przeciwko planowanej zabudowie wielorodzinnej nad Jeziorem Wysockim w Chwaszczynie
SPRZECIW do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chwaszczyno w rejonie Jeziora Wysockiego. Zgłaszamy sprzeciw przeciwko lokalizacji zabudowy wielorodzinnej przy ul. Sambora I w Chwaszczynie. Teren wokół Jeziora Wysockiego, zarówno na obszarze Gdańska jak i Gminy Żukowo zabudowany jest domami jednorodzinnymi oraz rekreacyjnymi i taki charakter zabudowy powinien...
2019-03-07
2019-05-13 20:47 Ochrona korytarza ekologicznego między Kampinoskim Parkiem Narodowym (KPN) a Lasem Bemowskim
                                  Do: Wójt Gminy Stare Babice Zwracamy się z żądaniem zaprzestania ingerowania w korytarz ekologiczny między Lasem Bemowskim a Kampinoskim Parkiem Narodowym, ponieważ „Wzrastająca antropopresja (niszczące oddziaływanie człowieka na środowisko - przyp. mój) prowadzi do pogorszenia drożności korytarzy.” Władze Gminy Stare Babice chcą odrolniać i zagospodarowywać dzia...
2019-01-30
2019-05-13 20:46 PETYCJA W SPRAWIE ZAPRZESTANIA DEGRADACJI ŚRODOWISKA NATURALNEGO POPRZEZ PROWADZENIE NIEPRAWIDŁOWEJ PIELĘGNACJI TERENÓW ZIELONYCH w KARTUZACH
My, niżej podpisani mieszkańcy Kartuz, mając na uwadze dobro wspólne wszystkich mieszkańców, a w szczególności młodych pokoleń, zgodnie z art. 63 Konstytucji RP art. 2 ust. 2 pkt 1 w zw. z art.2 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 o petycjach, zwracamy się z uprzejmą, ale stanowczą prośbą o zaniechanie destrukcyjnych działań, wynikających z nieprawidłowej pielęgnacji zieleni oraz o zapewnienie zrów...
2019-04-09
2019-05-13 20:40 Wszyscy jesteśmy równi - legalizacja związków partnerskich
Wyobraźcie sobie, że poznajecie swoją drugą połówkę. Snujecie plany na przyszłość, chcecie założyć rodzinę, ale nie możecie. Wasza miłość jest zakazana, tylko dlatego, że jesteście innej orientacji. Słowa, które wypowiedział ostatnim czasem Jarosław Kaczyński, zabolały jak nigdy. Powszechna nagonka w Polsce na związki jednopłciowe odbiera radość życia. Podpieranie się dobrem dzieci, tak naprawdę...
2019-03-20
2019-05-13 19:01 NIE! DLA WYCINKI LASU SOLNICKIEGO.
Do Prezydenta Miasta Białegostoku   MÓWIMY NIE! wycince Lasu Solnickiego w Białymstoku mającej umożliwić realizację nieprzemyślanej inwestycji, której „napędem” są zbliżające się wybory samorządowe. Podpisz petycję o wstrzymanie prac nad wycinką Lasu Solnickiego!     Białystok chwali zielenią. W działaniach promocyjnych i strategiach próbuje kreować się na miasto-stolicę Zielonych Płuc Polski....
2018-05-23
2019-05-13 18:54 Nie dla cyrku ze zwierzętami w Elblągu!
 Witam serdecznie. chciałabym zabrać jak najwięcej podpisów w bardzo ważnym dla mnie temacie - jakim jest zakaz wstępu do Elbląga dla cyrku w ze zwierzętami.   Tłumaczyć za wiele nie muszę... bo każdy z nas jest świadom tego, a przynajmniej powinien być świadom jak te biedne bezbronne zwierzęta cierpią gdy są więzione w klatkach, transportowane w okropnych warunkach, bite i niedożywione.  Niniejsz...
2019-04-08
2019-05-13 18:53 NIE!!! DLA CYRKU ZE ZWIERZĘTAMI W GORZOWIE!
PETYCJA do: Władz miasta Gorzowa Wlkp., a także do wiadomości inspekcji weterynaryjnej, mediów i innych instytucji             Sprzeciwiam się przedmiotowemu traktowaniu zwierząt w cyrkach i innych miejscach, gdzie są wykorzystywane dla potrzeb ludzkiej rozrywki. Zmuszanie zwierząt do tego typu pracy, często niezgodnej z ich naturą, uważam za etycznie naganne i pozbawione walorów edukacyjnych. Żąd...
2015-06-24
2019-05-13 18:53 Apel w sprawie Julii G. - znanej behawiorystki i petsitterki
Julia G. - profesjonalna petsitterka i właścicielka PET BON TON, która opiekuje się zwierzętami, prowadzi szkolenia behawioralne i dla petsitterów! Jest wiceprezesem Stowarzyszenia Zoopsychologów Polskich a nie potrafi ani przyznać się do błędu, ani ponieść konsekwencji tego że zaniedbała opiekę nad dwoma kotami co doprowadziło do ich śmierci w męczarniach. Ta rzekomo profesjonalna petsitt...
2014-07-12
2019-05-13 18:52 Kochaj zwierzęta!
My, przedstawiciele organizacji pozarządowych statutowo zajmującymi się ochroną zwierząt, zwracamy się do Wymiaru Sprawiedliwości o jak najsurowsze wyroki dla dręczycieli zwierząt. Ostatnio media nagłośniły kolejne sprawy drastycznego torturowania zwierząt. Oto przykłady: - Kotka zamęczona przez pijaka, wrzucona do pralki (maltretował również swoja partnerkę) – sprawa w toku - Owczarek niemiecki,...
2016-08-25
2019-05-13 18:29 Wykup mieszkanie w TBS - petycja ws. nowelizacji ustawy
PETYCJA w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego w celu ułatwienia wykupu mieszkań w Towarzystwach Budownictwa Mieszkaniowego   Szanowny Panie Prezydencie! Szanowna Pani Premier! Szanowni Panowie Marszałkowie! Szanowni Państwo Posłowie i Senatorowie!   Na początku stycznia 2016r. Pan Minister Henryk Kowalczyk, Szef K...
2016-01-22
Facebook