PodpisyTytuł petycjiUtworzone
385 NIE DLA ROZBIÓRKI POMNIKA NA GÓRZE BARANOWSKIEJ W SUCHEDNIOWIE
W ostatnich dniach dotarła do nas - mieszkańców Suchedniowa - informacja, że Wojewoda Świętokrzyski na mocy Ustawy Dekomunizacyjnej zlecił rozebranie pomnika usytuowanego na Baranowskiej Górze, terytorialnie należącego do miasta Suchedniów.  Decyzja wojewody oraz brak zainteresowania przejęciem pomnika przez samorządy miasta Suchedniowa i miasta Skarżyska- Kamiennej szczerze nas, mieszkańców, poru...
2019-02-27
473 Wniosek ( petycja ) w sprawie poparcia budowy naturalnego placu zabaw przy ul. Powstańcow.
Ząbki, dn. 26 lutego 2019r. Mariusz Rogowski                                                              Członek Zarządu - Stowarzyszenie "Moje Ząbki"                                                                                                                                        Rada Miasta Ząbki                                                                              Burmistrz Małgorza...
2019-02-27
136 Wniosek o odwołanie spotkania pt. "Interpłciowość - opieka medyczna i nie tylko."
Wnioskujemy o odwołanie spotkania pt."Interpłciowość - opieka medyczna i nie tylko", mającego się odbyć 27 lutego na sali wykładowej nr 210 w budynku Biblioteki Uniwersytetu Medycznego na ulicy Karola Marcinkowskiego 2. Przyczyną naszego sprzeciwu wobec realizacji wydarzenia jest fakt, że wykład, który na pozór zawiera tematykę medyczną jest faktycznie skoordynowany przez organizacje pozarządowe "...
2019-02-26
882 Petycja w sprawie budowy ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 224 (ul. Kartuska) z drogą powiatową nr DP1924G (ul. Długa) w miejscowości Kiełpino
Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk Starosta Kartuski Bogdan Łapa ul. Dworcowa 1 83-300 Kartuzy Szanowny Panie Marszałku! Szanowny Panie Starosto! P E T Y C J A w sprawie budowy ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 224 (ul. Kartuska) z drogą powiatową nr DP1924G (ul. Długa) w miejscowości Kiełpino Nieustannie rosnący ruch drogowy samochodów os...
2019-02-26
51 Ryszard Niebieszczański - Honorowy Obywatel Gminy Kłodzko
Szanowny Panie Wójcie,  Zwracamy się do pana z prośbą o nadanie tytułu Honorowego Obywatela Gminy Kłodzko dla Ryszarda Niebieszczańskiego  Ryszard Niebieszczański – mąż, ojciec dwójki dzieci (syn i córka), dziadek trójki wnucząt. Swoją przygodę z polityką rozpoczął w roku 1986. W 1994 roku osiągnął podwójny sukces na polu zawodowym, uzyskując miejsce w Radzie Gminy, oraz Urząd Wójta Gminy Kłodzko....
2019-02-25
44 estetyka w konserwacji zabytków i architekturze
Poniżej przedstwiamy postulaty zawarte w liście otwartym do Pani Minister Magdaleny Gawin, Generalnego Konserwatora Zabytków, będące efektem rozmów podczas październikowej konferencji w Muzeum Wolnego Czasu. Prosimy o przeczytanie i jeśli zgadzacie się Państwo z postulatami, o wyrażanie poparcia. W dniach 8-9 października podczas konferencji „Estetyka w konserwacji zabytków” zorganizowanej przez...
2019-02-25
226 Wprowadzenie limitu karpia : dzienny limit 0 ( zero ) szt. Na zbiorniku Pzw Zalew Sośnie
Ostrów Wlkp., 22.02.2019 r. Bogusław Baran ul. Wrocławska 32 63-421 Przygodzice Zarząd Okręgu PZW Kalisz z siedzibą w Ostrowie Wlkp. ul. Kantaka 7 63-400 Ostrów Wlkp.     Wniosek o całkowity zakaz zabierania karpia na zbiorniku „Zalew Sośnie” Jako członek stowarzyszenia jakim jest PZW, działając w ramach wędkarskiej inicjatywy społecznej, której celem jest ochrona rybostanu jak i dbanie o ład i po...
2019-02-25
463 Petycja do władz Miasta i gminy Wieliczka w sprawie rezygnacji z finansowania budowy domu wspominkowego w Brzegach. (Zamknij)
Do Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka, w związku z pilnymi i niezbędnie koniecznymi inwestycjami na terenie Miasta i Gminy Wieliczka domagamy się wstrzymania wydawania publicznych pieniędzy na kolejny budynek Domu Młodych w Brzegach. Budynek ten ma pełnić wyłącznie rolę miejsca wspominkowego i informacyjnego dla pielgrzymów (co potwierdzają plany budowy). Proponujemy, aby te pieniądze przeznaczył...
2019-02-25
973 Wprowadzenie regularnych linii autobusowych między Olkuszem(przystanek supersam, a Krakowem Bronowicami)
Zwracamy się do Wojewody Małopolskiego, Marszałka Województwa Małopolskiego, Prezydenta Miasta Krakowa oraz włodarzy gmin na drodze krajowej 94, o możliwość uruchomienia linii autobusowej kursującej od Olkusza (np. przystanku Supersam), do Krakowa (Bronowic), dzięki której mieszkańcy północnej części województwa Małopolskiego będą mieli możliwość dojazdu do miejsca pracy czy nauki na dogodnych war...
2019-02-23
11 RATUJMY Czechowice-Dziedzice - NIE dla przemysłu pod oknami domów
     Rada Miasta Czechowice-Dziedzice w zaskakującym i błyskawicznym tempie, w dniu 29-01-2019 r. zatwierdziła Uchwałę nr VI/32/19 w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Czechowice-Dziedzice obejmującej tereny położone pomiędzy ulicą Hrabiego Kotulińskiego,  Cichą    i DK1", który stwarza obszar przemysłowy w bezpośrednim sąsiedztwie: -  najstarszych zaby...
2019-02-23
Facebook