Chcemy bezpiecznych ulic: Poznańskiej i Jeżyckiej!

722ED397-0D19-4C2D-8816-7CD6C5DA1F02.JPEG 

Mieszkańcy ul. Poznańskiej i Jeżyckiej

oraz popierający ich mieszkańcy Jeżyc i Poznania

                                                                   

                                                                                   Poznań, 20 listopada 2018 roku

                                                                    Szanowni Panowie

                                                                      Jacek Jaśkowiak

                                                                      Prezydent Miasta Poznania

                                                                      Mariusz Wiśniewski

                                                                      Zastępca Prezydenta Miasta Poznania

                                                                      pl. Kolegiacki 17

                                                                      P O Z N A Ń

 

PETYCJA

w  sprawie zmiany organizacji ruchu na ulicach Poznańskiej i Jeżyckiej
w celu zwiększenia bezpieczeństwa pieszych mieszkańców, w tym dzieci

 

W imieniu mieszkańców Jeżyc, szczególnie ulic Poznańskiej i Jeżyckiej, prosimy Panów o niezwłoczne podjęcie działań mających na celu poprawienie naszego bezpieczeństwa na tych ulicach, a w szczególności bezpieczeństwa naszych dzieci.

 

Wnioskujemy o:

  • zmniejszenie dopuszczalnej prędkości ruchu do 30 km/h na ulicach: Poznańskiej i Jeżyckiej; obecne ograniczenie do 40 km/h jest bardzo często przekraczane, co skutkuje tym, że w efekcie wiele samochodów jeździ tam z prędkością 50, 60, a nawet 100 km/h co w sytuacji kolizji z pieszym drastycznie zmniejsza jego szanse przeżycia,
  • zwężenie obu ulic do jednego pasa ruchu dla samochodów oraz wytyczenie równoległych do krawędzi chodników miejsc parkingowych w pasach jezdni; uniemożliwi to rozpędzanie się samochodów ponad dozwoloną prędkość, pozwoli zwiększyć bezpieczeństwo na skrzyżowaniach i uzyskać efekt poszerzenia dotychczas zastawionych przez pojazdy chodników oraz wyeliminuje wyjątkowo niebezpieczne sytuacje, takie jak ta, którą opisujemy w dalszej części petycji,
  • wyniesienie skrzyżowań ul. Poznańskiej z ul. Mylną/Strzałkowskiego i ul. Kochanowskiego oraz skrzyżowań ul. Jeżyckiej z ul. Kochanowskiego oraz ul. Mylną i Nad Bogdanką w celu wyegzekwowania ograniczenia prędkości w tych newralgicznych miejscach i zwiększenia bezpieczeństwa ruchu,
  • wytyczenie dodatkowych przejść dla pieszych u zbiegu ulic Poznańskiej i Wąskiej, przy skrzyżowaniach ul. Poznańskiej z ul. Żurawia, Kochanowskiego i Mickiewicza oraz przy skrzyżowaniach ul. Jeżyckiej z ul. Kochanowskiego i Mylną, tak by piesi, w tym dzieci, mogli komfortowo i bezpiecznie przekraczać jezdnię na całej długości tych ulic i z każdej strony skrzyżowania; obecnie na niektórych odcinkach nie ma żadnych przejść, natomiast na skrzyżowaniach przejścia zlokalizowane są tylko w wybranych miejscach, zmuszając pieszych do nadkładania drogi lub - w razie jej skracania - przekraczania jezdni w niedozwolonych miejscach,
  • stworzenie na fragmencie ulicy przy Szkole Podstawowej Nr 23 strefy uspokojonego ruchu, tak by dzieci miały w tym miejscu pierwszeństwo i mogły swobodnie i bezpiecznie korzystać z przestrzeni ulicy oraz ją przekraczać,
  • stworzenie ronda przy zbiegu ulic Poznańskiej, Jeżyckiej i Mickiewicza, co pozwoliłoby na płynne i bezpieczne pokonywanie tego skrzyżowania przez wszystkich uczestników ruchu,

      - przy czym apelujemy o niezwłoczne wprowadzenie powyższych rozwiązań          jako testowych, tak jak to miało miejsce w przypadku ronda w ul.Ratajczaka (w            sąsiedztwie Starego Browaru), tak by z jednej strony realizacja planu  uspokojenia          ruchu nie była odkładana w czasie, a z drugiej - by można było ocenić                            funkcjonowanie zmian w rzeczywistości i dokonać ewentualnych ich korekt.

 

Ulicami Poznańską i Jeżycką codziennie przechodzi ogromna liczba  osób, w tym dzieci chodzące do w.w. Szkoły Podstawowej Nr 23. Jednocześnie panuje na nich wzmożony ruch samochodowy, a wielu kierowców przekracza ograniczenie prędkości do 40 km/h. Dzieje się tak mimo tego, że ulice te nie nadają się do szybkiej jazdy, a przepustowość obu ulic i tak wyznacza sygnalizacja świetlna przy ul. Roosevelta oraz przy tunelu w ul. Kościelnej.


Bezpośrednim przyczynkiem do napisania tej petycji była bardzo niebezpieczna sytuacja na drodze, w której miała nieszczęście uczestniczyć inicjatorka petycji - Dominika Graczyk-Kałużna. W poniedziałek 6.11.2018, ok godziny 16 przechodziła przez przejście dla pieszych na ulicy Jeżyckiej, w pobliżu ulicy Mylnej. Razem z nią przez przejście przechodził jej trzyletni syn, który był na rowerku biegowym. Kierowca z prawego pasa, zgodnie z przepisami, zatrzymał się, natomiast drugi kierowca z pasa lewego, nie zrobił tego i w ostatniej sekundzie zahamował niemalże na kółku rowerka dziecka.


Takie sytuacje to niestety codzienność dla mieszkańców i pieszych z tej części Jeżyc. Codziennie słyszymy pisk opon kierowców hamujących w ostatniej chwili przed tym i innymi  przejściami, gdyż nie stosują się oni do obowiązującego ograniczenia prędkości. Dominika jest matką sześciorga dzieci i niemal codziennie otrzymuje od nich informacje o takich niebezpiecznych sytuacjach w tej okolicy. Podobne kolizje i zdarzenia były też wielokrotnie opisywane w mediach społecznościowych, w tym w Inicjatywnej i Nieformalnej Grupie Jeżyckiej, działającej na Facebooku.


Mieszkanie i codzienne życie w tej części Jeżyc jest w konsekwencji nie tylko uciążliwe (smog i hałas) ale przede wszystkim bardzo niebezpieczne.  Nie zgadzamy się dłużej na warunki, które stwarzają zagrożenie dla zdrowia i życia nas i naszych dzieci.


Na konieczność wprowadzenia zmian na tych ulicach mieszkańcy wskazywali już niejednokrotnie, m. in. w trakcie zbierania opinii na ten temat przez Radę Osiedla oraz w konsultacjach społecznych dotyczących organizacji ruchu w całej dzielnicy. Zarząd Dróg Miejskich stworzył nawet koncepcję uspokojenia ruchu m.in. na ul. Poznańskiej i Jeżyckiej, realizacja której będzie jednak z pewnością rozłożona w czasie.


Prosimy o niezwłoczne wdrożenie zaproponowanych powyżej rozwiązań testowych oraz  podjęcie działań w celu ochrony naszego zdrowia i życia. Uważamy, że zaistniała sytuacja jest wynikiem nieodpowiedniej organizacji ruchu na tak gęsto zamieszkanych i uczęszczanych ulicach. Zwężenie jezdni, bezpieczne i bardziej liczne przejścia oraz środki uspokojenia  ruchu stworzą naturalne przeszkody uniemożliwiające osobom łamiącym przepisy nadmierne rozpędzanie się i traktowanie tych ulic jak głównych szlaków tranzytowych.

 


Dominika Graczyk-Kałużna, mieszkanka ulicy Poznańskiej

Magda Kielar, Inicjatywa Chcemy Pięknych Jeżyc, mieszkanka ulicy Polnej

Krzysztof Koch, Inicjatywa Chcemy Pięknych Jeżyc, mieszkaniec ulicy Słowackiego


Magda Kielar, Inicjatywa Chcemy Pięknych Jeżyc    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Magda Kielar, Inicjatywa Chcemy Pięknych Jeżyc do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Facebook