Ciepłe posiłki dla dzieci w Ogólnokształcącej Szkole MuzycznejI stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Krakowie

My, niżej podpisani, rodzice i opiekunowie uczennic i uczniów uczęszczających do Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Krakowie, mając na względzie pilną, ze wszech miar celową i szczególną powinność zapewnienia im możliwości zdrowego odżywiania się również w okresie zajęć szkolnych, jak również generalną powinność kształtowania wśród dzieci i młodzieży pozytywnych wzorców żywieniowych, zwracamy się do Dyrekcji Naszej Szkoły o jak najszybsze sfinalizowanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych potrzebnych dla uruchomienia szkolnego bufetu umożliwiajacego wszystkim uczennicom i uczniom spożywanie ciepłych posiłków bezpośrednio na terenie Szkoły w odpowiednich warunkach higienicznych, estetycznych i organizacyjnych. 

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Witek do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Facebook