Żądamy usunięcia podobizny mordercy Łupaszki (Zygmunta Szendzielarza) z muralu przy Al. Żołnierzy Wyklętch

lupaszka.jpgMy, niżej podpisani

zwracamy się z żądaniem do Prezydenta Gdańska o podjęcie natychmiastowych kroków mających na celu usuniecie z muralu przy Al. Żołnierzy Wyklętch w Gdańsku Wrzeszczu, podobizny "Łupaszki" (Zygmunta Szendzielarza).
Nie godzi sie by w Gdańsku, mieście w którym zrodziła się pierwsza Solidarność, mieście w którym polskie tradycje wolności, sprawiedliwości i demokracji mają swoje korzenie, publicznie gloryfikowano bandytę i mordercę ludności cywilnej.

W czerwcu 1944 r. oddział którego dowódcą był rtm. "Łupaszka" dopuścił się w zamieszkałej przez ludność litewską wsi Dubinki, zbrodni wojennej, mordując ponad 66 cywilnych osób w tym wielu kobiet i dzieci.

"Łupaszka" złamał tym samym rozkaz komendanta okręgu wileńskiego AK, ppłk. Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilka”, który wręcz nakazywał traktowanie ludności cywilnej „bez różnicy narodowości i wyznania (Polak, Litwin, Białorusin, Żyd, katolik, prawosławny). Żadne nadużycia w stosunku do ludności cywilnej nie mogą mieć miejsca. Ich życie i mienie musi być ochraniane przez AK”.

Szndzielarz, jako przedwojenny, długoletni zawodowy oficer doskonale zdawał sobie sprawę, że jego czyn jest złamaniem miedzynarodowych konwencji i podlega karze jako zbrodnia wojenna.

W związku z powyższym żądamy usunięcia jego wizerunku z przestrzeni publicznej.

 

Podpisz petycję


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Facebook