Do Wojewody Śląskiego w sprawie pl. Marii i Lecha Kaczyńskich

"Szanowny Panie Wojewodo, 

 

my, niżej podpisani mieszkańcy Katowic i województwa śląskiego, apelujemy do Pana o podtrzymanie swojej decyzji dotyczącej wydania Zarządzenia Zastępczego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy placu „Wilhelma Szewczyka” na „Marii i Lecha Kaczyńskich”. Uważamy, że wskazani przez Pana patroni w sposób najbardziej godny uosabiać będą wyjątkowy charakter regionu śląskiego oraz panujący na nim etos pracy. 

 

Przypomnijmy, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej prof. Lech Kaczyński wielokrotnie przebywał na terenie województwa śląskiego, doceniając jego zasługi oraz znaczenie dla całego kraju. Mówiąc o polskiej drodze do wolności, zawsze podkreślał, że bez niego nie można było mówić o pełnym sukcesie solidarnościowego zrywu narodu. Bardzo dobrze znał i rozumiał naszą historię i tradycję. Wojciecha Korfantego, tak ważnego dla nas, mieszkańców Katowic i ziemi śląskiej, uznał za bohatera narodowego, któremu, jako Obywatele RP, winni jesteśmy wdzięczność i szacunek. Obchodzone osiem lat temu uroczystości Roku Wojciecha Korfantego zostały objęte jego honorowym patronatem. 

 

Pragniemy również nadmienić, iż Prezydent Kaczyński jako profesor prawa pracy, a wcześniej niezwykle oddany działacz pierwszej Solidarności, doskonale rozumiał robotników. Dbał o ich interes, zawsze broniąc ludzkiej godności. Wartości ruchu solidarnościowego do dnia dzisiejszego przyświecają mieszkańcom naszego województwa. Z nimi się identyfikujemy, i je pragniemy pielęgnować, dlatego też jak na wstępie: apelujemy do Pana o podtrzymanie swojej decyzji dotyczącej wydania zarządzenia i tą petycją okazujemy dla niej nasze pełne poparcie. Obecność w przestrzeni miejskiej stolicy naszego województwa placu Marii i Lecha Kaczyńskich poczytujemy jako wyróżnienie, docenienie trudu codziennej pracy pary prezydenckiej na rzecz naszej Ojczyzny i Rodaków."

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Maria Durska do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Facebook