Ratujmy system doskonalenia zawodowego nauczycieli

RATUJMY2.jpg
Szanowne Koleżanki i Koledzy Nauczyciele, Dyrektorzy, Pedagodzy, Psychologowie,

w związku z ukazaniem się projektu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12318704/katalog/12554045#12554045

uprzejmie prosimy o podpisanie petycji do Minister Edukacji Narodowej w sprawie zmiany ww. Rozporządzenia, a także rozpowszechnienie naszego apelu.

W 2018 roku WCIES obchodził jubileusz. Od 10 lat Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń wspiera warszawską oświatę w wyzwaniach codziennej pracy i innowacjach. Tylko w roku szkolnym 2017-2018 doradcy metodyczni przeprowadzili 9372 godzin  doskonalenia.  W formach doskonalenia organizowanych przez WCIES wzięło udział 18924 nauczycieli. W systemie zgłoszeń na różne formy doskonalenia jest obecnie zarejestrowanych 22250 osób.

Niestety dalsze działania na rzecz warszawskiej edukacji staje pod znakiem zapytania w związku ze zmianami, które proponuje MEN. Teraz to my prosimy Was o pomoc i wsparcie. Apelujemy do wszystkich osób, którym leży na sercu dobro uczniów, rodziców i nauczycieli o podpisanie petycji do Pani Minister Anny Zalewskiej o ponowne przemyślenie i zmianę rozporządzenia.

Z wyrazami szacunku, doradcy metodyczni m.st. Warszawy

Treść petycji

SZANOWNA PANI MINISTER,

w liście z dnia 14 grudnia 2018 r. oświadczyła Pani, że robi wszystko, żeby poprawić nam warunki pracy i zapewnić optymalny rozwój zawodowy nauczycieli. By rozwój zawodowy miał miejsce konieczne jest doskonalenie. Jest ono możliwe dzięki pracy i wsparciu jakie otrzymujemy od doradców metodycznych działających w ramach sprawnie działającej placówki doskonalenia zawodowego. 

Tymczasem projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, który ukazał się 28 listopada 2018 r. zaprzecza Pani słowom. Pragniemy zwrócić uwagę, że zgodnie z zapisem paragrafu 25, ust.3 wspomnianego rozporządzenia, zadania doradcy metodycznego będą mogły być wykonywane tylko w ramach dodatkowej umowy o pracę, nie jak dotychczas poprzez powierzenie zadań i obniżenie pensum dydaktycznego. Ta propozycja jest bardzo niekorzystna, zarówno dla obecnych doradców metodycznych placówek doskonalenia nauczycieli, jak i nauczycieli korzystających z pomocy metodyków.

Rozwiązanie to nie wzmocni systemu doradztwa metodycznego. Doprowadzi do rezygnacji z pracy dotychczasowych doradców i nie będzie sprzyjało zatrudnianiu nowych.

Zdecydowana większość dotychczasowych warszawskich doradców metodycznych deklaruje rezygnację z pełnionej funkcji, ponieważ nie widzą możliwości wykonywania powierzonych zadań przy pełnym lub niepełnym wymiarze zatrudnienia w szkole i zatrudnieniu na część etatu w placówce doskonalenia zawodowego. 

Nauczyciel pełniący funkcję doradcy metodycznego oraz zatrudniony w szkole na cały etat straci możliwość monitorowania efektów kształcenia. Ogromnym wyzwaniem będzie udzielanie konsultacji, organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia, czy też innych form doskonalenia, gdy doradcy wykonywać będą je po pracy na etat w szkole. Jako nauczyciele utracimy różnorodną ofertę bezpłatnych szkoleń. 

Po co spychać fachowców, potrafiących pracować z dorosłymi, dzielić się wiedzą tylko do szkoły, wyłącznie do pracy z dziećmi?! Jeśli to nastąpi utracimy możliwość codziennego wsparcia, kontaktu w sprawie bieżących problemów dydaktycznych i wychowawczych. 

Praca warszawskiego doradcy metodycznego to nie tylko prowadzenie form doskonalenia dla nauczycieli ale również ogromna ilość dokumentów związanych z planowaniem doskonalenia, potwierdzaniem jego realizacji, ewaluacją i innymi czynnościami organizacyjnymi. Doradcy pytają o nasze potrzeby, diagnozują je. Muszą pracować w licznych zespołach zadaniowych, konstruować opinie o materiałach wypracowanych przez nauczycieli, redagować artykuły, monitorować i praktykować nowe metody pracy. Ich rzetelne przygotowanie szkolenia to praca wielogodzinna wykonywana w zespole metodycznym w placówce doskonalenia i na terenie całego miasta. Czym Pani minister chce to zastąpić i po co zmieniać stan obecny? 

Obawiamy się o dalsze losy Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń oraz o przyszłość doskonalenia zawodowego.

Szanowna Pani Minister, uprzejmie prosimy o pozostawienie możliwości pełnienia zadań doradcy metodycznego do wyboru: poprzez POWIERZENIE ZADAŃ I OBNIŻENIE PENSUM DYDAKTYCZNEGO LUB W RAMACH DODATKOWEJ UMOWY O PRACĘ. Takie rozwiązanie pozwoli na lepsze dostosowanie organizacji doskonalenia zawodowego do potrzeb nauczycieli. 

Polska edukacja jest naszym wspólnym dobrem, jesteśmy za nią odpowiedzialni w równym stopniu, dlatego wierzymy, że przychyli się Pani do powyższego apelu i rozważy następstwa proponowanego rozporządzenia. Niech Pani nie rezygnuje z ludzi, którzy potrafią dzielić się wiedzą z innymi nauczycielami i pracować z dorosłymi.


petycja2018@gmail.com    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam petycja2018@gmail.com do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Facebook