Dotyczy wprowadzenia zmian w zapisach programu ZMIDu pt. „Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych”. 

Adresat:

Hanna Gronkiewicz - Waltz

Prezydent m. st. Warszawy

Pl. Bankowy 3/5   

00 - 950 Warszawa

 

PETYCJA

Dotyczy potrzeby wprowadzenia istotnych zmian, tj. dostosowaniu ich do realiów panujących w Dzielnicy Białołęka, w programie realizowanym przez Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych pt. „Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych”. 

 

Uzasadnienie:

Zwiększenie budżetu programu realizowanego przez ZMID, o który wystąpiło kilkoro Radnych Dzielnicy, niewiele zmieni w dzielnicy Białołęka. Zgodnie z pismem Urzędu Dzielnicy Białołęka znak BD-BD-DD.720.205.2016.MZA WD/JCH/2016 do Urzędu m. st. Warszawy, 

- w dzielnicy znajduje się zaledwie 15 ulic (łączna długość ok. 5 km), spełniających wymagania programu, z których w zeszłym roku wykonano zaledwie 4, o łącznej długości ok. 1 kilometra. Zgodnie z przywołanym wyżej pismem do programu poza zrealizowanymi już drogami, nadaje się jeszcze tylko 11 dróg. Kolejnych 200 ulic (uwzględniamy tu również drogi gruntowe wewnętrzne w zarządzie dzielnicy) się nie nadaje!

Wymogi programu sprawiają, iż dzielnica Białołęka, która ma największy problem z drogami gruntowymi, najmniej korzysta z programu. Jest to dość kuriozalna sytuacja. Obecne zapotrzebowanie na poprawienie jakości dróg gruntowych na Białołęce wynosi 70 km. Uwzględniając drogi, które oznaczono w planach miejscowych oraz na terenach gdzie planów miejscowych obecnie brakuje, docelowe zapotrzebowanie dzielnicy na poprawę jakości dróg gruntowych, szacujemy na 200 km. W tempie realizowanym przez ZMID w 2017 r., aby być na podobnym poziomie, jak sąsiednia dzielnica Targówek, będziemy poprawiać jakość dróg przez kolejnych 200 lat! Jest to sytuacja absolutnie niedopuszczalna!

Wobec powyższego, domagamy się zmiany założeń programu:

  1. poprawa jakości dróg gruntowych w dzielnicy Białołęka powinna wynosić rocznie miniumum 5 km.
  2. należy dopuścić poprawę jakości na drogach z nieuregulowanym pasem drogowy. Prawnie jest to możliwe, pod warunkiem uzyskania zgody właścicieli nieruchomości.
  3. program w dzielnicy powinien być realizowany poprzez Wydział Infrastruktury dla dzielnicy Białołęka,   z uwagi na konieczność uzyskiwania zgód właścicieli nieruchomości.
  4. wydzielenie w programie ZMIDowskim dedykowanych dla Białołęki dodatkowych nakładów finansowych w celu wyrównania poziomu dróg gruntowych Białołęki z innymi warszawskimi dzielnicami

Zarząd koła .Nowoczesna Warszawa Białołęka    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Facebook