Dymisja albo odwołanie Zarządu Samorządu Studentów UWr

   Zarząd Samorządu Studentów UWr ma w obowiązku przede wszystkim reprezentować studentów uczelni oraz należycie dbać o dobre imię uczelni w oczach studentów innych uczelni i ich organów, organów miasta Wrocławia oraz jego mieszkańców.
Ostatnie wydarzenia, a przede wszystkim organizacja pochodu juwenaliowego, który po licznych zawirowaniach i zmianach stanowisk odbył się dnia 09.05.2019 r. są świadectwem braku stosownych kompetencji, poczucia odpowiedzialności oraz przede wszystkim uczciwości ze strony członków Zarządu.
Co się wydarzyło:
   Zarząd jako odpowiedzialny za zorganizowanie tegorocznych juwenaliów oraz pochodu juwenaliowego, jak wynika z informacji podanych przez Prezydenta Wrocławia, złożył wymagane dokumenty na ostatnią chwilę i w postaci niepełnej, co poskutkowało zgodną z prawem, negatywną oceną bezpieczeństwa przez Policję, a w konsekwencji decyzją odmowną ze strony Prezydenta miasta. Samorząd jednak starał się obarczyć winą właśnie Prezydenta Wrocławia, co poskutkowało między innymi nagonką nacechowaną już politycznie w nieprzychylnych Prezydentowi mediach. Takie zachowanie godzi w dobre imię uczelni i mogło nawet zaważyć na przyszłych relacjach między UWr a Urzędem Miasta.
   Podobnie można ocenić sytuację spowodowaną nieprzemyślanym i niedostosowanym nagłośnieniem na Polach Osobowickich w której mieszkańcy nawet odległych rejonów Wrocławia zwrócili się ze skargami na nadzwyczajne nawet jak na coroczne juwenalia natężenie hałasu. Sam wybór miejsca organizacji imprezy masowej, na przeciwko cmentarza był co najmniej niewłaściwy. Już pojawiły się skargi osób, które w czasie grania głośnej muzyki, prowadziły pogrzeby osób bliskich. To również może nie najlepiej wróżyć już nie tylko przychylności Urzędu, ale i mieszkańców Wrocławia.
   W kontekście stosunków z innymi uczelniami wyższymi Wrocławia nie trzeba wiele dodawać ponad to, iż w wyniku opieszałego działania samorządu w sprawie organizacji pochodu, inne uczelnie nie miały szansy zdecydować o dniach rektorskich dla swoich studentów, również co roku uczestniczących we wspólnym pochodzie.
   Do całej sytuacji dochodzi ogólne zachowanie Zarządu prezentowane nie tylko w kontekście juwenaliów. Zarząd ma nas reprezentować w swoich działaniach. Czy kiedykolwiek Zarząd zorganizował choćby prostą ankietę dotyczącą preferencji studentów  jakimkolwiek temacie? Otóż nie. Zarząd działa tylko i wyłącznie na podstawie koncepcji własnych i swojego najbliższego środowiska. Arogancja, brak odnoszenia się do opinii studentów, bądź odnoszenie się per "to znajdź sobie inną imprezę". Zarządzie! Jesteście dla nas i to tylko dlatego macie swój pośredni mandat demokratyczny.
   W związku z przedstawioną tylko częściowo, najświeższą sytuacją oraz wieloma już zamierzchłymi, żądamy rezygnacji Zarządu co najmniej w zakresie Przewodniczącego Samorządu, wiceprzewodniczącego Samorządu oraz członka zarządu bezpośrednio odpowiedzialnego za organizację juwenaliów.
   W przypadku braku reakcji samorządu, wnosimy o odwołanie Zarządu Samorządku Studentów UWr w trybie § 15 pkt 1 i 2 Regulaminu Samorządu Studentów UWr.
 
 
 
Administratorem danych osobowych na potrzeby petycji jest Wiktor Kacperski, e-mail: wiktor.e.kacperski@gmail.com
Dane są przetwarzane przez Administratora w celu wskaznym w treści petycji przez okres do osiągnięcia jej celów albo zawieszenia działań z nią związnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit f).
Przysługuje państwo prawo do: 
- cofnięcia zgody ma przetwarzanie danych w każdym czasie;
- dostępu do danych;
- żądania sprostowania danych;
- żądania ograniczenia przetwarzania danych;
- żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym);
- żadania przeniesienia danych;
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie stwierdzenia, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.
Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych potralowi www.petycjeonline.com.
Dane osobowe zawarte przez Państwa przekazane zostają udostępnione wyłącznie organom uczelni i samorządu studentów UWr wyłącznie w celu rozstrzygnięcia sporu objętego petycją.*
Administrator może udostępniać dane osobowe w innym przypaku wyłącznie na podstawie przepisw prawa organom państwa do tego upoważnionym.
Dane nie są wysyłane poza EOG.

*w przypadku wybrania przez Państwa opcji upublicznienia podpisu, nie dotyczy danych w nim zawartych.

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Wiktor Kacperski do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook