Emeryci, Renciści do Marszałka Sejmu i Premiera

Ze względu na stale ostatnio pogarszające się warunki bytowe najuboższej grupy społecznej poprzez systematyczny wzrost cen podstawowych artykułów żywnościowych i przemysłowych, a przez to kosztów utrzymania naszych rodzin, my, polscy emeryci i renciści zgłaszamy postulat do władz państwowych o całkowite zniesienie podatku dochodowego od wypłacanych nam świadczeń nie przekraczających kwoty 2.000,- zł. miesięcznie.
Jednocześnie postulujemy o opracowanie systemu wprowadzającego sukcesywne coroczne podwyższanie górnej granicy świadczeń zwalnianych od obciążeń podatkowych. Mając na względzie elitarną grupę świadczeniobiorców, należy też wprowadzić progową wysokość świadczeń nie podlegających zwolnieniom podatkowym
Emeryci i renciści polscy to również ludzie, którzy ofiarnie przepracowali okres swojej aktywności zawodowej, a w ostatnich latach bardzo liczna grupa z tzw. starego portfela stała się obciążeniem dla rządzących. Rażące zmniejszenie dodatku pogrzebowego dla naszych rodzin jest również dotkliwym dowodem dyskryminacji społecznej.
Wielu z nas obciążonych różnymi obowiązkami rodzinnymi boryka się z biedą w zaciszu swych mieszkań, a w ostatnim ferworze wielu gigantycznych nakładów w różnych dziedzinach egzystencji państwa, grupa nasza pozostawiona została bez żadnych perspektyw na poprawę ciężkich warunków materialnych.
Zapowiadane w kampanii wyborczej przed dwoma laty różne zwodnicze działania mające sprawić poprawę standardu życia najuboższych, okazały się zaledwie wyrachowaną manipulacją taktyczną dającą poparcie i zdobycie władzy.
Odsunięcie nas na margines i pozostawienie w sukcesywnie pogarszających się warunkach bytowych bez nadziei i szans na jakiekolwiek pozytywne zmiany jest zwyczajną podłością, której dłużej tolerować nie możemy, dlatego domagamy się odpowiedzialnego zajęcia się tym palącym problemem.
Od lat bezskutecznie oczekujemy na uczciwą waloryzację naszych świadczeń adekwatną do stale rosnących kosztów utrzymania wynikających z inflacji, ale tkwiąc w tych oczekiwaniach zaznajemy kolejnych etapów okrutnej dyskryminacji.
W związku z sytuacją dojrzałą w wielu rodzinach do tragicznej, kategorycznie domagamy się niezwłocznego wprowadzenia postulowanych zwolnień podatkowych.


Ruch Emerytów i Rencistów    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Ruch Emerytów i Rencistów do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Facebook