Do Zbigniewa Ziobro z prosba o ponowne rozpatrzenie sprawy Arkadiusza Kraski - ze względu na zgromadzone dowody

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Facebook