Petycja w sprawie uszanowania dorobku Prof. Jerzego Sadowskiego

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 2000 os.

Facebook