Uznanie zabiegu profilaktycznej, podskórnej mastektomii z jednoczesną rekonstrukcją jako świadczenia gwarantowanego, refundowanego przez NFZ dla kobiet obciążonych mutacją genu BRCA1, BRAC2.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Facebook