Petycja o nadanie imienia "Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego" dla nowego ronda w Cieszynie (ul. Bobrecka i Hajduka).

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Facebook