Petycja do prezydenta m.Gdyni w sprawie zaniechania budowy Pomnika Polski Morskiej w wersji zaakceptowanej przez jury konkursowe

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Facebook