Petycja w sprawie przyspieszenia prac nad komunikacją transgraniczną Małopolska – Słowacja i objęcia tej sprawy osobistym patronatem Marszałka Jacka Krupy, z rygorem najwyższego priorytetu

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Facebook