Sprzeciw wobec wykluczenia artystek. List Otwarty: I po co nam wolność kobiet.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 4000 os.

Facebook