Karanie osób które alienują dzieci

Petycja składana w interesie życia zbiorowego i w interesie indywidualnym osób pokrzywdzonych tak jak ja w zakresie braku możliwości kontaktu z wnukami, oraz wartości szczególnie chronionych tj. dobra dzieci w postępowaniu rozwodowym oraz przygotowawczym poprzez ustanowienie kuratora zgodnie z przepisami. 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 lipca 2014r o petycjach /Dz.U. z 2014r, poz. 1195/
- po zapoznaniu się Odpowiedzią na interpelację nr 15934 w sprawie zabezpieczenia i egzekwowania kontaktów z dzieckiem nie zgodzę się ze stwierdzeniami podsekretarza stanu MS Michała Wosia w zakresie, że w Polska tak jak inne kraje UE, nie posiada przepisów o charakterze prawnokarnym które w sposób należyty mogły by zabezpieczyć i wyegzekwować kontakty drugiego rodzica z dzieckiem.

Petycja
- proszę o zapoznanie wszystkich funkcjonariuszy organów ścigania prokuratury i policji z art. 211 kk - w załączeniu PRAWO W DZIAŁANIU SPRAWY KARNE 16/2013 Marek Mozgawa, Marek Kulik, Agnieszka Szczekala Przestępstwo uprowadzenia lub zatrzymania małoletniego lub osoby nieporadnej – art. 211 k.k. (ze szczególnym uwzględnieniem tzw. uprowadzeń rodzicielskich), w którym autorzy w szczególności na str. 29 - 30 wskazują że sprawcą alienacji rodzicielskiej może być również rodzic z pełnią praw rodzicielskich,
- proszę o zapoznanie wszystkich funkcjonariuszy organów ścigania prokuratury i policji z art. 207 kk, a w szczególności z par 1a który mówi "Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą nieporadną ze względu na jej wiek, stan psychiczny lub fizyczny,", przepis ten analizowany łącznie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy i niebieską kartą w której wskazano że utrudnianie kontaktów dzieci z drugim rodzicem jest formą znęcania psychicznego,
- proszę o zapoznanie wszystkich funkcjonariuszy organów ścigania prokuratury i policji z art. 189 kk, a w szczególności z par 2 i 2a który mówi "§ 2. Jeżeli pozbawienie wolności trwało dłużej niż 7 dni, ... § 2a. Jeżeli pozbawienie wolności, o którym mowa w § 2, dotyczy osoby nieporadnej ze względu na jej wiek, stan psychiczny lub fizyczny, sprawca ", przepis ten analizowany łącznie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy i niebieską kartą w której wskazano że utrudnianie kontaktów dzieci z drugim rodzicem jest formą pozbawienia wolności małoletnich,
- proszę o zapoznanie wszystkich funkcjonariuszy organów ścigania prokuratury i policji z art. 244 par 1 a i b kpk oraz art. 15a ustawy o Policji, Komenda Główna Policji wydała specjalny podręcznik (w załączeniu) Praktyczny podręcznik dla policjantów - Szacowanie ryzyka związanego z indywidualnymi przypadkami przemocy w rodzinie, który wskazuje że interweniujący policjant musi rozważyć kwestię zatrzymania osoby alienującej dziecko od drugiego rodzica,
- proszę o zapoznanie wszystkich funkcjonariuszy organów ścigania prokuratury i policji z wytycznymi Prokuratora Generalnego (w załączeniu) z dnia 1 kwietnia 2014 roku dotyczące zasad postępowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- w związku z powyższym wnoszę aby prokuratura i policja egzekwowała obowiązujące w Polsce prawo wobec przestępców - osób alienujących dzieci, w zakresie art. 211, 207, 189 kk, art. 244 par 1a i b kpk, art. 15a ustawy o Policji,

Petycja kierowana jest do
Marszałka Sejmu
Ministra Sprawiedliwości
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

W związku z powyższym zasadnym wydaje się wykorzystanie obecnie obowiązujących przepisów prawnokarnych do należytego zabezpieczenia bezpieczeństwa pokrzywdzonych dzieci, i jednego z rodziców, tak jak to od wielu lat jest wykorzystywane w wielu krajach UE.

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Lucyna Stępień do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Facebook