Kurator dla Związku Kynologicznego w Polsce

Słowem wstępu.
Petycja nie jest po to by kogoś oskarżyć, skazać, pomówić.
Ma ona na celu pokazanie, że nie zgadzamy się na samowolę, na niszczenie wieloletniego dorobku wybitnych Kynologów, na zastraszanie kogokolwiek.
Brak kontroli, brak możliwości wypowiedzi, brak porozumienia, paraliż w funkcjonowaniu, podziały, zastraszanie to już jest i będzie się tylko nasilać. Skutki tego będą już nieodwracalne.
Myślę, że nie o takiej organizacji myśleliście wstępując w jej szeregi.
Boicie się, że Kurator to coś złego, że przyjdzie ktoś, z zewnątrz że będzie brał gigantyczne pieniądze i rozwiąże Stowarzyszenie.
To jest nieprawda, gdyż Kurator będzie miał określone zadanie do wykonania, a będzie nim doprowadzenie do powołania zarządu zdolnego do czynności prawnych. To Ustawa Prawo o Stowarzyszeniach, sąd narzuca tutaj zakres obowiązków i uprawnień.
To nie musi być osoba z zewnątrz, nie ma żadnych wymagań do pełnienia tej funkcji czy kwalifikacji i można to zrobić bez pobierania wynagrodzenia.
To my, jako Stowarzyszenie, bo jako członkowie jesteśmy jego najwyższą władzą i siłą, mamy prawo taką osobę wskazać do pełnienia tej roli i to my powinniśmy decydować o dalszych losach ZKwP.
Kurator nie może zacząć wyprzedawać majątku, to nie likwidator, a jego obowiązki w zakresie finansów ograniczają się jedynie do niezbędnych rzeczy, które wymagają bieżącego załatwienia.
Wiem, że wielu z Was jest zastraszanych, namawianych do niepodejmowania żadnych działań, ale zadajcie sobie pytanie.
Czy stojąc z boku i nie robiąc nic, podejmujecie decyzję zgodną z Waszym sumieniem i czy chcecie brać na siebie odpowiedzialność za upadek ?.
Tak wpierw jest chaos, dezinformacja, potem paraliż, a na końcu upadek i do tego właśnie to wszystko zmierza.
 
 
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy
Al. Jerozolimskie 28
00-024 Warszawa
 
Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy
XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
ul. Czerniakowska 100
00-454 Warszawa
 
 
PETYCJA
w sprawie ustanowienia Kuratora dla ZKwP
 
 
Członkowie Związku Kynologicznego w Polsce, którym leży na sercu dobro naszej organizacji, zwracają się do Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy jak i do Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy z prośbą o jak najszybsze ustanowienie Kuratora, oraz unieważnienie mandatów wszystkim członkom obu Zarządów Głównych i przeprowadzenie nowych wyborów władz naczelnych.
 
Mamy dość uprawianej polityki lobbingowej, manipulacji słownej i medialnej jak i zastraszania.
 
Mamy dość patrzenia jak elita, która nie potrafi poradzić sobie z presją zarządzania tak dużą organizacją, szasta majątkiem i wieloletnim dorobkiem Stowarzyszenia.
 
Mamy dość nonszalancji i rozrzutności, dość niegospodarności i klepania się wspólnie po plecach.
 
Mamy dość osób, które wykorzystują swoją pozycję do własnych celów i rozgrywek personalnych.
 
Nie chcemy w naszych szeregach osób, które samowolnie jak i z pominięciem prawa, dokonują zmian w statucie, co dało im duże możliwości do nadużyć finansowych.
 
Zmiana taka została dokonana w 2017 roku, a nie była procedowana przez Zjazd Delegatów i polegała ona na przeniesieniu uprawnień do gospodarowania majątkiem Stowarzyszenia z 25 osobowego składu Zarządu, na 7 osobowy skład Prezydium Zarządu. Była to zmiana niezgodna z prawem i przyzwoitością.
Skład ówczesnego Prezydium Zarządu Głównego
Przewodniczący - Prof. dr hab. Andrzej Kaźmierski
Wiceprzewodnicząca ds. Hodowlanych - Dorota Witkowska
Wiceprzewodniczący ds. Organizacyjnych - Maciej Szydłowski
Sekretarz - Adam Stasiak
Skarbnik - Beata Kujawska
Członek Prezydium - Iwona Magdziarska
Członek Prezydium - Grzegorz Weron
 
Naszym celem, jako członków jest rozwój polskiej kynologii, dbanie o dobre imię i wizerunek organizacji, jako jedności, a to wszystko w chwili obecnej jest skutecznie niszczone.
 
Powrót do normalności, do praworządnej organizacji jest dla nas priorytetem, a nie ma takiej możliwości, bez załatwienia tego raz, a dobrze z zewnątrz.
 
Większa część osób, które zostały wybrane przez Delegatów, na członków zarządu, nie sprawdziło się, ale brakuje im na tyle godności, by odejść i złożyć mandat zaufania, jakim ich obdarzyliśmy.
 
Przez ponad 6 miesięcy, te osoby miały wiele okazji by pokazać czy ich celem jest dbałość o polską kynologię i tego nie zrobiły, zatem nie widzimy żadnej możliwości, aby cokolwiek zmieniło się w przyszłości.
 
Większość Delegatów już trzykrotnie wyraziła swoje zdanie względem tych osób, a zgodnie z § 29 Do kompetencji Zarządu Głównego należy: 1) reprezentowanie Związku na zewnątrz. Następnie statut stanowi; § 54 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Związku upoważnionych jest dwóch członków Prezydium Zarządu Głównego działających łącznie, w tym przewodniczący lub wiceprzewodniczący, co nie zostało do dnia dzisiejszego spełnione i uwidocznione w KRS, a zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Nadzoru Związek Kynologiczny w Polsce nie posiada zarządu zdolnego do czynności prawnych.
 
Kurator i ponowne wybory to jedyne słuszne i możliwe na chwilę obecną rozwiązanie, które raz na zawsze załatwi spór prawny, zapobiegnie dalszemu podziałowi, utracie wizerunku i długotrwałym procesom na drodze sądowej.

Grzegorz Stelmachowski    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Grzegorz Stelmachowski do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook