List do kanclerza SGH, doktora Marcina Dąbrowskiego, w sprawie Domów Studenckich

Szanowny Panie Kanclerzu,

Jako Przewodniczący Komisji ds. Akademików Samorządu Studentów SGH chciałbym zwrócić Pańską uwagę na liczne zaniedbania, jakie mają miejsce w kształtowaniu polityki Uczelni względem domów studenckich. O wielu z nich był Pan informowany już wcześniej, więc brak podjęcia akcji w tym zakresie uznaję za wystarczający powód, by niniejszy list stał się listem otwartym.

Nie zamierzam oceniać przyczyn sytuacji; chciałbym jedynie by przeanalizował Pan chronologiczny przebieg zmian infrastrukturalnych i administracyjnych, jakie miały miejsce w Domach Studenckich SGH od początku roku akademickiego 2016/2017:

 • Wrzesień 2016 – Około 240 studentów, którzy otrzymali miejsca w Domu Studenckim Sabinki dowiaduje się, że remont ich pięter przedłuży się. Część z nich, którzy nie zrezygnowali z chęci zamieszkania w DS nr 1, otrzymuje zakwaterowanie w hotelu, który nie posiada lodówek w pokojach. Stan ten utrzymuje się przez cały semestr jesienny.
 • Październik 2016 – Tabela opłat ulega zmianie, wzrasta opłata za wynajem.
 • Październik 2016 – W Domu Studenckim Grosik 16 (z 17) pokoi dwuosobowych oraz wszystkie 3 pokoje jednoosobowe uzyskują dodatkowego lokatora; W DS Sabinki zagęszczeniu podlega 27 z 36 pokojów dwuosobowych.
 • Styczeń 2017 – w DS. Sabinki z użytku zostaje wyłączona siłownia. Mieszkańcy są poinformowani o tym z dwudniowym wyprzedzeniem. Na jej miejscu powstaje sala komputerowa do zajęć.
 • 13 kwietnia 2017 – podczas spotkania otrzymuję od Pana zapewnienie, że prace nad przystosowaniem jednego z pomieszczeń na piętrze -1 w Domu Studenckim Sabinki do stworzenia tam siłowni ruszą jeszcze przed wakacjami, a uczelnia dołoży starań, by jeszcze przed rozpoczęciem roku akademickiego 2017/2018 została ona otwarta.
 • Lipiec 2017 – liczba miejsc dostępnych w DS. Grosik zmniejsza się – jedno z pięter zostaje wyłączone z użytku na rzecz Katedry Zarządzania Projektami. Oznacza to 35 miejsc mniej dla chętnych do zamieszkania studentów. W roku akademickim 2017/2018 50 studentów nie otrzymało miejsca w Domach Studenckich SGH.
 • Lipiec 2018 – rozpoczyna się remont pomieszczeń administracji, z użytku zostaje wyłączona suszarnia.
 • 21 sierpnia 2018 – Kierownik Sekcji Pomocy Materialnej, p. Tomasz Pszczoła, przesyła dokumentację do rozpisania przetargu na dostosowanie dwóch pomieszczeń w DS. Sabinki na rzecz suszarni i siłowni. Do dnia dzisiejszego pozostaje bez odpowiedzi.
 • Wrzesień 2018 – Studenci, którzy otrzymali zakwaterowanie na pierwszym piętrze w DS. Sabinki dowiadują się, że remont przedłuży się i nie będą mogli wprowadzić się do swoich pokojów. By umożliwić choć części z nich zamieszkanie od początku roku akademickiego, niektórzy zostają skierowani do pokojów w DS. Grosik (co wiąże się z większymi opłatami za wynajem), a w DS. Sabinki sala telewizyjna oraz pokój cichej nauki zostają dostosowane do wprowadzenia tam studentów. Oznacza to oczywiście odebranie możliwości korzystania z tych sal wszystkim innym mieszkańcom.
 • 23 października 2018 – na czas remontu zostają wyłączone z użytku dwie kuchnie – na czwartym i piątym piętrze, obydwie na korytarzach od strony ul. Narbutta. Remont trwa do dziś.
 • 13 listopada 2018 – na czas remontu zostaje wyłączona kuchnia na trzecim piętrze, na korytarzu od strony ul. Narbutta.
 • 24 listopada 2018 - na czas remontu zostaje wyłączona kuchnia na drugim piętrze, na korytarzu od strony ul. Narbutta. W DS. Sabinki na wszystkich dostępnych piętrach kuchnie na jednym z korytarzy nie są dostępne. Oznacza to, że niektórzy mieszkańcy, by skorzystać z kuchni, muszą przejść w jedną stronę nawet 50 metrów.  Ponadto, na jednym piętrze mieszka około 110 studentów, więc przy obecnej sytuacji muszą dzielić między sobą 8 palników gazowych (które często nie działają) oraz 3 krany. W godzinach porannych oraz wieczornych skorzystanie z kuchni staje się więc bardzo niekomfortowe lub nawet niemożliwe. Warto nadmienić, że jedynie kuchnie na korytarzu od strony ul. Narbutta były wyposażone w piekarnik. Obecnie studenci nie mogą skorzystać z żadnego.

Przed napisaniem niniejszego listu zapytałem mieszkańców co jeszcze wymaga interwencji. Z tymi uwagami może się Pan zapoznać poniżej:

 • Polityka informacyjna, a raczej jej brak – niezależnie czy mamy do czynienia z zamknięciem siłowni czy kuchni, mieszkańcy o niedogodnościach są informowani z wyprzedzeniem nie dłuższym niż kilkudniowe. O planowanych inwestycjach powinni być informowani w momencie otwarcia kwalifikacji do zamieszkania na kolejny rok akademicki. 
 • Eduroam – kwestia słabego zasięgu została podniesiona przez Komisję ds. Akademików już w roku 2017 i w roku 2018 ponownie. Nic to jednak nie zmieniło, gdyż w dalszym ciągu zasięg jest mizerny lub nie ma go wcale.
 • Wprowadzenie podziału opłaty za akademik i wyszczególnienie w nim usług, które jeśli nie zostaną dostarczone, nie będą wymagały opłaty. Jeśli studentom zabiera się możliwość skorzystania z kuchni na swoim korytarzu, wartość dostarczanych przez akademik usług spada – razem z nimi powinna spadać stawka wynajmu. Ta sama zasada powinna również obowiązywać w kwestii dostępu do ciepłej wody, usług sprzątających, energii elektrycznej, sal tematycznych i pomieszczeń sanitarnych, temperatury w budynku i usług świadczonych przez administrację danego Domu Studenckiego (np. regularna wymiana pościeli).
 • W wielu pokojach (szczególnie tych, których liczba lokatorów zwiększyła się z początkiem roku akademickiego 2016/2017) wyposażenie jest nieadekwatne do liczby mieszkańców. Częstym zjawiskiem jest obecność 80-centymetrowej lodówki, dwóch biurek i dwóch krzeseł w trzyosobowym pokoju.
 • Brak przestrzeni do integracji oraz inicjatyw łączących życie uczelni z domami studenckimi. Jedynym wspólnym miejscem, w którym mieszkańcy DS. Sabinki mogą spotkać się w szerszym gronie, jest patio. Przez większą część roku akademickiego pogoda jednak nie zachęca do tego typu integracji.

Stypendia socjalne drugi rok z rzędu będą wypłacane dopiero pod koniec grudnia – Uczelnia powinna podjąć kroki, by studenci mogli uzyskać pomoc materialną wcześniej.

Biorąc pod uwagę obecne problemy Domów Studenckich, Komisja ds. Akademików proponuje podjęcie poniższych inicjatyw:

 1. Jak najszybsze doprowadzenie do powrotu działalności siłowni i suszarni w DS. Sabinki – potraktowanie tej sprawy jako pilną.
 2. Zapewnienie większego wsparcia Sekcji Pomocy Materialnej przy obsłudze administracyjnej prac remontowych.
 3. Przeniesienie access pointów sieci Eduroam z korytarzy do pokoi, tak by sygnału nie zakłócała 60-centymetrowa ściana dzieląca korytarz od pokojów (między pokojami grubość ścian wynosi około 15 centymetrów).  
 4. Po zakończeniu remontu pierwszego piętra wycofanie zagęszczenia pokojów z początku roku akademickiego 2016/2017. W przypadku, gdy wszystkie osoby będą chciały pozostać w swoim pokoju, zmniejszenie liczby lokatorów powinno nastąpić w momencie zakończenia obecnego roku akademickiego. W tym miejscu pragnę przypomnieć, że dotyczy to pokojów, których metraż przypadający na jednego mieszkańca wynosi od 5,07 do 5,83 metra kwadratowego w DS. Sabinki i od 6,02 do 6,87 metra kwadratowego w DS. Grosik. Równanie do ustawowego minimum pięciu metrów kwadratowych na osobę uważam za nieprzystające prestiżu i ambicji Uczelni.
 5. W przypadku osób, które otrzymały miejsce w DS. Sabinki, lecz ostatecznie zostały przeniesione do DS. Grosik ze względu na przedłużający się remont, stawka opłat miesięcznych powinna zostać naliczana zgodnie z taryfą DS. Sabinki.
 6. Wprowadzenie zakazu podejmowania jakichkolwiek zmian funkcjonalnych, jeśli mieszkańcy nie zostaną o nich poinformowani za pośrednictwem poczty w domenie sgh.waw.pl z co najmniej czternastodniowym wyprzedzeniem.
 7. Przeprowadzenie powszechnych i otwartych konsultacji w ramach opracowania długofalowej wizji rozwoju Domów Studenckich.

Mam nadzieję, że niniejszy list zostanie odebrany zgodnie z jego intencjami – chęcią zbliżenia standardów Domów Studenckich do standardów dydaktyki i dynamicznego rozwoju Uczelni. Obecna sytuacja, w której braki infrastrukturalne nie pozwalają na normalne funkcjonowanie, a wpływy przypadające na pojedyncze pokoje znacznie przewyższają standardy rynkowe („Trójka” w DS. Sabinki przynosi miesięcznie 1320zł, „Czwórka” 1720zł) rodzi pytanie o zachowanie funkcji socjalnej Domów Studenckich. Tę i inne sprawy chciałbym z Panem przedyskutować podczas spotkania, którego ustalenia zostaną spisane i opublikowane do wiadomości zainteresowanych stron.

Z wyrazami szacunku

Tomasz Kotwica

Przewodniczący Komisji ds. Akademików Samorządu Studentów SGH

Oraz niżej podpisani:


Tomasz Kotwica - komisja-akademiki@sgh.waw.pl    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Tomasz Kotwica - komisja-akademiki@sgh.waw.pl do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Facebook