List otwarty do Burmistrza Czerska w sprawie szopki bożonarodzeniowej

 Szanowny Panie Burmistrzu,

wyrażamy zaniepokojenie i stanowczy protest wobec decyzji o powrocie żywych zwierząt do szopki bożonarodzeniowej w Czersku. Stoimy na stanowisku, że czynienie ze zwierząt elementu inscenizacji jest jednoznaczne z ich uprzedmiotowieniem, które leży w sprzeczności z powszechnie przyjmowanym poglądem, iż zwierzę jest istotą czującą i nie może być traktowane jak rzecz.

Pogląd zrywający z utożsamieniem zwierzęcia z rzeczą podzielają nie tylko etycy, naukowcy, organizacje prozwierzęce i środowiska przychylne rozszerzaniu praw istot nie-ludzkich na całym świecie, ale także polski ustawodawca, który w artykule 1 Ustawy o ochronie zwierząt zawarł następujące stwierdzenie: „Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę”. Wierzymy, że obecnie takie spojrzenie jest już oczywistością w oczach wszystkich ludzi zdających sobie sprawę ze skali zła wyrządzanego zwierzętom każdego dnia.

Szopka bożonarodzeniowa z udziałem istot czujących wpisuje się w długą historię dominacji i przemocy wyrządzanej słabszym przez silniejszych, by przypomnieć choćby wielkie XIX-wieczne wystawy etnograficzne, na których pokazywano zniewolonych członków egzotycznych ludów w celu zaspokojenia ciekawości widzów. Dziś nikt już nie ma wątpliwości, że te przemocowe praktyki były niegodne i nieludzkie. Pozostaje tylko kwestią czasu, kiedy taka sama ewolucja dokona się w odniesieniu do praw zwierząt. Tak naprawdę ona już się dokonuje, dlatego uważamy, że warto należeć do awangardy zmian, a nie – zabezpieczać tyły. Jeśli jako gatunek rzeczywiście jesteśmy silniejsi od zwierząt, powinniśmy przekuwać tę przewagę w czynione im dobro, a nie krzywdę. Byłoby źle, gdyby pozytywne kroki w stronę większego poszanowania praw zwierząt dokonane w ostatnich latach w Czersku zostały teraz zaprzepaszczone.

Szopka bożonarodzeniowa przyciąga rodziny z dziećmi, które oglądając ją, nie w pełni świadomie przyswajają sobie określony model relacji między człowiekiem i zwierzęciem. Nadzieję, że w przyszłości los zwierząt ulegnie poprawie, należy pokładać właśnie w młodych pokoleniach, o ile będą one uczone empatii, wrażliwości i łagodności w obchodzeniu się z innymi istotami czującymi. Szopka bożonarodzeniowa w zapowiadanej formie przyniesienie odwrotny skutek. Pragniemy także zwrócić uwagę, że zwierzęta w szopce wystawione są na hałasy, niesprzyjające warunki atmosferyczne oraz silny stres spowodowany transportem i obecnością otaczających ich ludzi.

Wierzymy, że przemyśli Pan swoją decyzję i nie narazi bezbronnych istot na zbędny stres, a ponadto przyczyni się do podniesienia świadomości społecznej w odniesieniu do praw zwierząt.

 


Fundacja Ochrony Zwierząt PIA CAUSA    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Fundacja Ochrony Zwierząt PIA CAUSA do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Facebook