List otwarty środowiska artystycznego do Pana Jacka Majchrowskiego Prezydenta Krakowa w sprawie Bunkra Sztuki

List otwarty środowiska artystycznego
do Pana Jacka Majchrowskiego Prezydenta Krakowa

w sprawie  rezygnacji z procedury konkursowej na stanowisko dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej "Bunkier Sztuki" w Krakowie oraz planami połączenia Galerii z Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie 

 

 

My, niżej podpisani, pragniemy wyrazić swoje głębokie zaniepokojenie sytuacją jaka ma miejsce w Galerii Sztuki Współczesnej "Bunkier Sztuki" w Krakowie, gdzie podjęto decyzję o rezygnacji z procedury konkursowej na stanowisko dyrektora instytucji oraz zaplanowano połączenie Galerii z Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie pod jednym kierownictwem.
Obie instytucje, choć skupione na sztuce współczesnej, mają zgoła odmienny profil działalności i łączenie ich w tak nieprzemyślany sposób naszym zdaniem przyniesie jedynie negatywne skutki. Zarówno galeria, jak i muzeum poprzez swą wieloletnią działalność wypracowały sobie własny integralny obszar działania oraz sieć kontaktów z innymi instytucjami, artystami i odbiorcami. Podczas gdy Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK skupia się na prezentowaniu i zachowywaniu sztuki w kontekście swojej kolekcji, a więc powojennej awangardy i konceptualizmu, Galeria Bunkier Sztuki skupia się przede wszystkim na zagadnieniach związanych z najbardziej bieżącymi kwestiami międzynarodowej produkcji artystycznej, jest laboratorium eksperymentalnych praktyk twórczych i miejscem dyskusji na temat współczesnych problemów kuratorstwa i wystawiennictwa. Ponadto inicjuje regionalne i ponadregionalne sieci współpracy, w szczególności skierowane na rozwój potencjału młodych twórców. Połączenie Galerii Bunkier Sztuki z MOCAK-iem pozbawi Kraków jednostki o eksperymentalnym, laboratoryjnym charakterze, współpracującej z odbiorcami profesjonalnymi. twórcami i grupami wykluczonymi społecznie.
Jesteśmy przekonani, że ingerencja w działalność tak znaczących dla polskiej kultury instytucji nie może odbywać się w sposób arbitralny, bez uprzednich konsultacji z ich pracownikami, mieszkańcami Krakowa oraz przedstawicielami środowiska artystycznego. Odejście od konkursu i łączenie stanowisk kierowniczych wraz z zapowiedzią połączenia instytucji o dwóch unikalnych programach jest budzącym niepokój postępowaniem naruszającym dobre praktyki zarządzania samorządowymi instytucjami kultury.
Mając na uwadze dobro obu instytucji, prosimy o zachowanie integralności obu instytucji i nie niszczenie wieloletniego wysiłku włożonego w ich powstanie i rozwój.

 

Z wyrazami szacunku,

Adrian Chorębała


Adrian Chorębała, Galeria ASP w Katowicach RONDO SZTUKI    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Adrian Chorębała, Galeria ASP w Katowicach RONDO SZTUKI do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook