LIST OTWARTY W SPRAWIE PRZEDŁUŻENIA ETATU PROFESOR UNIWERSTYTETU ARTYSTYCZNEGO - IZABELLI GUSTOWSKIEJ

List otwarty do Jego Magnificencji
Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu
Prof. dr hab. Wojciecha Hory 

Szanowny Panie Rektorze,

Pragniemy wyrazić swoje głębokie zaniepokojenie zapowiedzianą przez Pana Rektora likwidacją pracowni prof. dr hab. Izabelli Gustowskiej w Katedrze Intermediów na Wydziale Sztuki Mediów Uniwersytetu Artystycznego. Profesor Izabella Gustowska jest jedną z najwybitniejszych polskich artystek, jej dorobek twórczy i pedagogiczny jest na trwałe wpisany w historię polskiej sztuki, a jej Pracownia Działań Filmowych i Performatywnych cieszy się dużym zainteresowaniem studentów i pozostaje fundamentalnym elementem programu nauczania na poznańskich Intermediach.

Pomimo osiągnięcia wieku emerytalnego aktualna aktywność artystyczna i pedagogiczna prof. Gustowskiej, w tym liczne wystawy, projekty artystyczne, działania realizowane na rzecz środowiska oraz niesłabnące zainteresowanie studentów zajęciami w prowadzonej przez nią pracowni, w żaden sposób nie dają podstaw do podjęcia zapowiedzianej przez Pana decyzji.

My, niżej podpisani artyści, artystki, kuratorzy i kuratorki, krytycy i krytyczki sztuki, a także pedagodzy uczelni artystycznych pragniemy zwrócić uwagę, iż pomimo osiągnięcia wieku emerytalnego prof. Gustowska nadal wyznacza kojarzone z poznańską uczelnią najwyższe standardy, a jej energia, osobowość twórcza i zaangażowanie w kształcenie studentów nie uzasadniają decyzji o likwidacji pracowni. Dlatego apelujemy do Pana Rektora o ponowne przemyślenie planów i umożliwienie prof. Izabelli Gustowskiej dalszego efektywnego działania na rzecz edukacji młodych artystów w obrębie UAP.


Sławomir Sobczak    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Sławomir Sobczak do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Facebook