List poparcie Dietetyków w sprawie debaty dotyczącej porady dietetycznej dla kobiet w ciąży i rodziców dzieci w wieku 6 mcy-5 lat

Warszawa, 15 maja 2018 r.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Dietetyków

KRS 0000727234

 

 

List poparcie Dietetyków w sprawie debaty dotyczącej porady dietetycznej dla kobiet w ciąży i rodziców dzieci w wieku 6 mcy-5 lat

 

Szanowny Panie Prezesie,

Roman Topór-Mądry

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

 

Z radością przyjęliśmy informację, że temat porady dietetycznej dla kobiet w ciąży i rodziców małych dzieci stanie się przedmiotem obrad Agencji w dniu 28 maja br.

Jako osoby posiadające wyższe wykształcenie kierunkowe oraz pracujące w zawodzie dietetyka wyrażamy swoje poparcie w w/w debacie oraz zwracamy szczególną potrzebę na dostrzerzenie roli innych zawodów medycznych w publicznej ochronie zdrowia a zwłaszcze dietetyków, którzy stanowią podstawę profilaktyki zdrowotnej. Niestety w obecnym systemi opieki zdrowotnej w Polsce, profilaktyka jest bardzo zaniedbana. Biorąc pod uwagę koszty leczenia w porownaniu do zapobieganiu chorobą, z ekonomicznego punktu widzenia, opłacaja się działania prewencyjne.

Dlatego bardzo cieszymy się, że przynajmniej po części, porada dietetyczna ma szansę wejść w system publicznej ochrony zdrowia.

 

Z poważaniem,

dietetycy oraz OZZD


Ogólnopolski Związek Zawodowy Dietetyków    Skontaktuj się z autorem petycji

Facebook