Murem za ZS w Bielicach

  Bielice, 6.02.2019r.  

Stanowisko uczniów, rodziców, absolwentów, nauczycieli i innych pracowników Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Bielicach w sprawie reformy oświaty w powiecie mogileńskim i przyszłości ZS w Bielicach  

 

Nasza szkoła jest jednością i chcemy, żeby taką pozostała, bez względu na to, kto będzie jej organem prowadzącym. Nie godzimy się na podzielenie szkoły, bo w perspektywie oznaczać to będzie jej likwidację. Protestujemy przeciwko lekceważeniu opinii i praw społeczności lokalnej przy decydowaniu o losach powiatowych placówek oświatowych. Przykro nam, że starosta Bartosz Nowacki z rozmysłem działa na szkodę Zespołu Szkół    im. Powstańców Wielkopolskich w Bielicach, blokując rekrutację i utrwalając w świadomości społecznej, że nie będzie naboru do naszej szkoły na większość kierunków na przyszły rok szkolny.  

My, uczniowie, rodzice, absolwenci, pracownicy i sympatycy Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Bielicach domagamy się:  

1.     Pisemnej gwarancji ciągłości kształcenia w Zespole Szkół w Bielicach dla wszystkich obecnie istniejących klas.

2.     Pisemnej gwarancji, że zarówno w przyszłym roku szkolnym, jak i w latach kolejnych szkoła w Bielicach będzie mogła prowadzić nabór na wszystkie kierunki wpisane w jej statucie oraz ofercie edukacyjnej a także rozszerzać ofertę edukacyjną zgodnie z zapotrzebowaniem lokalnej społeczności.

3.     Pisemnej gwarancji, że w przypadku przejęcia  części rolniczej szkoły w Bielicach przez Ministerstwo Rolnictwa, kierunki nierolnicze obecne w ofercie ZS w Bielicach będą prowadzone nadal w tej miejscowości pod nazwą Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Bielicach co najmniej przez 15 lat.

4.     Pisemnej gwarancji, że uczniowie obecnych klas nierolniczych do końca nauki kształcić się będą w Bielicach i otrzymają świadectwo ukończenia Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich.

5.     Pisemnej gwarancji zatrudnienia wszystkich obecnie zatrudnionych w ZS w Bielicach pracowników, zarówno nauczycieli, jaki i pracowników administracyjno – obsługowych w szkole w Bielicach.

6.     Jawności kwot subwencji oświatowych z podziałem na uczniów gimnazjum, liceum, technikum, zasadniczej szkoły zawodowej i szkoły branżowej, a także jawności budżetów placówek edukacyjnych ZS Mogilno, ZS Strzelno i ZS Bielice zarówno w tym roku szkolnym, jak i w latach poprzednich oraz łatwego dostępu do tych danych na stronie BIP starostwa. Chcemy wiedzieć, jaką subwencję każda z tych szkół powinna otrzymać, a jaką faktycznie otrzymała.

7.     Równego traktowania ZS w Bielicach, ZS w Mogilnie i ZS w Strzelnie.

8.     Przedstawienia konkretnych, szczegółowych wyliczeń na podstawie których stwierdzono, że przeniesienie MOW Bielice do Szerzaw i  likwidacja kierunków nierolniczych w Zespole Szkół w Bielicach przyniesie korzyści finansowe.

9.     Przedstawienia danych, na podstawie których stwierdzono, że po likwidacji ww. kierunków w Bielicach, przyszli uczniowie wybiorą te kierunki w Strzelnie.

10.  Brania pod uwagę opinii uczniów i ich rodziców, a także nauczycieli w planowaniu ruchów związanych z oświatą. Konsultowania się z nimi, zanim pomysły i informacje   o planowanych działaniach pojawią się w mediach.

11.  Wysłuchania i rozważenia naszej propozycji dotyczącej dalszego funkcjonowania Zespołu Szkół w Bielicach, możliwości zaprezentowania jej na sesji Rady Powiatu.

12.  Obecności przedstawicieli Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Bielicach (dodatkowo, oprócz dyrekcji) na rozmowach z przedstawicielami Ministerstwa Rolnictwa.

13.  Konkretnych, szczegółowo opracowanych i wielowymiarowo sprawdzonych pod kątem skuteczności rozwiązań, a nie rzucania haseł.

14.  Pisemnego, zawierającego konkrety przedstawiania  społecznościom szkolnym planowanych w przyszłości reform, które ich dotyczą.

15.  Publicznych przeprosin ze strony Starosty Mogileńskiego za stworzenie zamieszania  i szumu medialnego wokół naszej szkoły, co rzutuje na jej wizerunek i niekorzystnie wpływa na prowadzone przez nauczycieli działania promocyjne i rekrutacyjne.

16.  Zamieszczenia na stronie internetowej powiatu mogileńskiego, stronie internetowej naszej szkoły, na portalu CMG24, w tygodniku Pałuki oraz Gazecie Pomorskiej ogłoszenia następującej treści: Starosta Mogileński Bartosz Nowacki informuje, że na rok szkolny 2019/2020 w Zespole Szkół w Bielicach prowadzony będzie zarówno dla absolwentów gimnazjum, jak i absolwentów ósmych klas szkół podstawowych nabór do następujących typów szkół: - technikum logistyczne, - technikum obsługi turystycznej, - technikum pojazdów samochodowych, - technikum żywienia i usług gastronomicznych, - technikum hotelarstwa, - technikum weterynarii, - technikum hodowli koni, - technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, - technikum rolnicze, - szkoła branżowa w zawodach: kucharz, mechanik i operator pojazdów i maszyn rolniczych, rolnik, - szkoła wielobranżowa, - liceum ogólnokształcące.  

Podzielenie, będące tak naprawdę zniszczeniem Zespołu Szkół w Bielicach nie podreperuje powiatowego budżetu, ponieważ:

1.     Ubędzie subwencji oświatowej. Szkoła w Bielicach, jako jedyna w powiecie szkoła z internatem przyciąga uczniów spoza powiatu.

2.     Nie ma gwarancji, że uczniowie, którzy wybraliby Bielice, po likwidacji niektórych kierunków wybiorą Mogilno lub Strzelno. Ze słów naszych obecnych uczniów wynika coś przeciwnego, zasilą szkoły powiatów ościennych.

3.     ZS w Bielicach przynosiła dochody, czego dowodem są wpisy w planach budżetowych i ich podsumowaniach z kilku ostatnich lat.

4.     Trzeba będzie zapłacić wysokie kary za przerwanie realizacji projektów unijnych, które w dużej części obejmują uczniów kierunków, których likwidacja jest proponowana.

5.     Powiat odda za darmo ziemię, która przy odpowiedzialnym i uczciwym gospodarowaniu powinna przynosić dochody.

6.     Fundacja Powiatu Mogileńskiego nie będzie mogła dłużej korzystać ze sprzętów szkolnych i będzie musiała zainwestować m.in.  w ciągniki i maszyny rolnicze,co wygeneruje gigantyczne koszty.

7.     Uczniowie kierunków rolniczych nie będą już w ramach praktyk pracować ZA DARMO na rzecz fundacji.

8.     Imprezy i wydarzenia organizowane przez powiat (nie tylko na terenie naszej szkoły) nie będą dłużej przygotowywane i obsługiwane ZA DARMO przez uczniów  i pracowników ZS w Bielicach w ich wolnym czasie.  

Popieram stanowisko uczniów, rodziców, absolwentów, nauczycieli i innych pracowników Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Bielicach w sprawie reformy oświaty w powiecie mogileńskim i przyszłości ZS w Bielicach.


Murem za ZS w Bielicach    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Murem za ZS w Bielicach do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Facebook