Nie chcemy budowy zakładu produkcji olejów w gminie Buk

Szanowni Mieszkańcy Gminy Buk,

w związku z procedowaniem sprawy budowy zakładu produkcji olejów w gminie Buk, zachęcamy do podpisania petycji, którą przekażemy osobie decyzyjnej w tym zakresie, czyli Burmistrzowi Miasta i Gminy Buk Panu Stanisławowi Filipiakowi.Nie pozwólmy, aby podobne firmy były budowane w pobliżu naszych domów.Szanowny Pani Burmistrzu,

w związku z planami budowy przez firmę Hetman Eko z siedzibą w Poznaniu zakładu produkcji olejów z tworzyw sztucznych na działkach w obrębie miasta Buk (działki 1041/8 i 1041/11), wnosimy o działania mające na celu niedopuszczenie do jego powstania. Plany budowy zakładu o takim profilu działalności w pobliżu zabudowań mieszkalnych powoduje nasz duży niepokój. Obawiamy się pogorszenia warunków życia, zanieczyszczeń powietrza, smrodu i hałasu. Mamy nadzieję, że podejmowane przez Pana działania i decyzje będą zgodne z oczekiwaniami mieszkańców Miasta i Gminy Buk. Uważamy również, że jesteśmy zobowiązani do ochrony naszej gminy przed inwestycjami mającymi wpływ, tym bardziej negatywny na nasze zdrowie i życie.
Stanowczo protestujemy przeciwko przedmiotowej budowie, której specyfika działania będzie oddziaływała nie tylko na teren lokalizacji zakładu, lecz również na obszar większej części gminy Buk.

Facebook