Nie dla uchwały "Małopolska wolna od LGBT"!

Małopolska_-_strefa_wolna_od_homofobii_(1)1.pngW 2019 roku Sejmik województwa małopolskiego przyjął tzw. "deklarację anty-LGBT". Wzbudziła ona niezrozumienie mieszkańców województwa małopolskiego, jak i pozostałych regionów w Polsce. Nie pozostała bez echa także w środowisku międzynarodowym - o przyjęciu tej deklaracji donosiły media na całym świecie. Spowodowała, że nasz region przedstawiany był niesłusznie jako zacofany, wysoce nietolerancyjny, w którym osoby ze środowiska LGBT nie mogą czuć się bezpiecznie.

Przyjęcie deklaracji anty-LGBT było przykre dla wielu mieszkańców Małopolski, dla których tolerancja i szacunek do mniejszości stanowią istotne wartości, którymi kierują się w życiu, wartości które zostały u nich zakorzenione przez rodziców i dziadków osobiście dotkniętych w przeszłości drastycznymi przejawami nietolerancji, dyskryminacji, poniżenia i wykluczenia ze względu na swoją narodowość, wiarę czy światopogląd.

Szczególnie dotknięte przyjęciem deklaracji zostały jednak osoby ze środowiska LGBT, w które uchwała uderzała bezpośrednio. W Polsce aż 63 procent osób LGBT doświadczyło dyskryminacji ze względu na swoją orientację seksualną. Przyjęcie deklaracji anty-LGBT z pewnością nie pomogło im w prowadzeniu normalnego życia. Przeciwnie, jesteśmy przekonani, że wspomniana deklaracja jeszcze bardziej zaogniła negatywne, nietolerancyjne i nienawistne postawy wobec osób o nieheteronormatywnej orientacji seksualnej.
Oprócz negatywnych skutków społecznych, przyjęcie deklaracji anty-LGBT wywołało poważne konsekwencje polityczne, w tym finansowe. Wskutek przyjęcia tej deklaracji Komisja Europejska zagroziła, że środki unijne dla Małopolski zostaną zamrożone dopóki władze województwa nie uchylą tej krzywdzącej środowiska LGBT deklaracji. Komisja Europejska wskazała bowiem, że nie widzi uzasadnienia dla dalszych inwestycji w perspektywie lat 2021-2027 w promocję materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego regionu oraz oferty turystycznej, skoro samorząd województwa sam przyczynia się do kreowania mało przyjaznego wizerunku Małopolski. 

W przypadku utrzymania w mocy deklaracji anty-LGBT mieszkańcy Małopolski mogą zatem stracić środki w wysokości ponad 2,5 miliarda euro!

Jako lokalni patrioci nie możemy dopuścić, by z powodu wysoce niefrasobliwej deklaracji Małopolska została pozbawiona tak ważnego dla rozwoju naszego regionu wsparcia finansowego. Deklaracja anty-LGBT przyjętą przez władze województwa nie przyniosła Małopolsce nic poza oburzeniem wielu środowisk, w tym przedstawicieli społeczności międzynarodowej zajmujących się ochroną praw człowieka oraz rosnącą niechęcią do naszego regionu, który dotychczas był jedną z najbardziej rozpoznawalnych w całej Polsce destynacji turystycnych.

Niewycofanie się z tej deklaracji może sprawić, że Małopolska straci ogromne środki z UE, dlatego domagamy się natychmiastowego uchylenia deklaracji anty-LGBT. Dyskryminacja i poniżanie drugiego człowieka z jakiegokolwiek względu są sprzeczne z warościami przez nas wyznawanymi, w tym wartościami chrześcijańskimi. 

Chcemy, by województwo małopolskie było postrzegane jako województwo przyjazne dla każdego, bez względu na narodowość, wyznanie czy orientację seksualną.
Chcemy, by każdy odwiedzający nasze województwo mógł się czuć tutaj komfortowo i bezpiecznie.
Chcemy, by Małopolska mogła się rozwijać, mogła otrzymywać finansowe wsparcie z Unii Europejskiej i by tego rozwoju nie blokowały deklaracje, które działają na szkodę wszystkich Małopolan oraz całej Małopolski.

Dlatego apelujemy do władz województwa o niezwłoczne uchylenie przywoływanej deklaracji!


Stowarzyszenie Młodzi Demokraci Region Małopolska    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Stowarzyszenie Młodzi Demokraci Region Małopolska do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...