Nie dla wieży gsm przy Netto

Szanowni Państwo,
Szanowni Państwo, W związku z faktem, że na działkach zlokalizowanych w pobliżu sklepu Netto, a więc w pobliżu osiedli Przyjaźni i 700. Lecia, domów, żłobka wraz z przedszkolem oraz domu kultury, a w niedalekiej odległości szkoły planowane jest postawienie przez jednego z operatorów telefonii komórkowej 50. metrowej wieży gsm powinniśmy stanowczo przeciw temu zaprotestować. Stąd wielka prośba do Państwa o podpisanie protestu. Mam nadzieję, że razem damy radę obronić się przed zapędami wielkich korporacji i spowodujemy, że nasza gmina, a szczególnie tereny zurbanizowane będą wolne od podobnych szkodliwych budowli.

Protest zostanie przekazany Burmistrzowi Miasta i Gminy Buk Panu Stanisławowi Filipiakowi, który jest osobą decyzyjną w tej sprawie, a spowoduje, że będzie miał wsparcie mieszkańców, które zostanie dołączone do decyzji.

 

PROTEST  

 

W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym (nr sprawy: IP. 6733.27.2018) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play w Buku przy ul. Przemysłowej POZ 3135, na terenie obejmującym działki o numerze ewid.: 1137/2, 1138/2, 1136/8; obręb: Buk w miejscowości Buk przy ul. Przemysłowej wnoszę jako mieszkaniec gminy Buk protest przeciwko wydaniu pozytywnej decyzji na wspomniane wyżej przedsięwzięcie.             

Uzasadnienie: Teren objęty wnioskiem znajduje się w intensywnie zurbanizowanym obszarze miejscowości i blisko centrum miasta Buk, w pobliżu największych osiedli mieszkaniowych w Buku, żłobka wraz z przedszkolem oraz domu kultury, a w niedalekiej odległości szkoły. My, jako mieszkańcy gminy Buk boimy się o zdrowie nasze i naszych rodzin, a obawy nie są bezpodstawne.   Uruchomienie przedmiotowej wieży spowoduje, że mieszkańcy będą narażeni na promieniowanie, które jest potencjalnym czynnikiem rakotwórczym! Raport „The BioInitiative 2012 Report” – napisany przez czołowych niezależnych międzynarodowych naukowców – wystosował jednoznaczne ostrzeżenie odnośnie szkodliwości dla zdrowia, jaką powoduje ekspozycja na pola elektromagnetyczne. W tym ekspozycja na działanie nadajników telefonii komórkowych. Dlaczego nadajniki telefonii komórkowych są szczególnie niebezpieczne? Zagrożenie wynika ze stałego, ciągłego charakteru działania nadajników, które wysyłają pulsujące promieniowanie częstotliwością radiową. Wykazano w wielu badaniach, że to promieniowanie wywołuje szkody biologiczne w ciele i jest prekursorem chorób. Inne niebezpieczeństwa (oprócz nowotworów), które wynikają z tej szkody i są powiązane z polami elektromagnetycznymi i nadajnikami telefonii komórkowych to m.in.: mutacje genetyczne, zaburzenia pamięci, utrudnienia w nauce, zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADD), bezsenność, bezpłodność, powikłania sercowe.  W świetle tych niebezpieczeństw konieczna jest interwencja.   Maszty telefonii komórkowych są z nami na stałe, ale ich instalowanie wymaga regulacji pod względem lokalizacji i poziomów promieniowania. Nadajniki takie powinny być zlokalizowane daleko od dzielnic mieszkaniowych oraz szkół i przedszkoli. Kolejnym argumentem dla sprzeciwienia się budowie przedmiotowej wieży w obszarze zurbanizowanym są ujawnione w grudniu 2015 r. wyniki kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli w sprawie Postępowań administracyjnych związanych z budową i funkcjonowaniem stacji bazowych telefonii komórkowej (LLU-4101-008/2014 Nr ewid. 6/2015/P/14/092/LLU). Kontrola objęła postępowania w latach 2009–2014,  w wybranych urzędach Krakowa, Warszawy i Lublina. Z przytoczonego dokumentu wynika, że przepisy są niejasne i że część stacji bazowych telefonii komórkowych funkcjonowała bez analizy ich oddziaływania na sąsiednie nieruchomości. W ocenie NIK obowiązujące przepisy nie gwarantują należytego badania wpływu na zdrowie i jakość życia mieszkańców działających już anten, nawet w przypadku wielokrotnego zwiększenia mocy nadawanego sygnału. W rezultacie NIK zawnioskowała do rządu o podjęcie pilnych działań legislacyjnych, aby jednoznacznie i kategorycznie doprecyzować procedury budowy stacji telefonii komórkowych i określić warunki ich przestrzegania, zwłaszcza pod kontem szeroko rozumianego bezpieczeństwa ludzi i środowiska. Wniosek ten obniża zaufanie do istniejącego prawa, dlatego nie powinny być wydawane zgody na realizowanie takich inwestycji w obszarach zabudowanych do czasu zmian prawnych, które nakażą operatorom każdorazowo przeprowadzać szczegółowe badania w przypadku zwiększenia mocy nadajnika. Nie można wykluczyć, że krótko po uruchomieniu nadajnika operator zwiększy jego moc bez przeprowadzenia jakichkolwiek badań. Poza dyskusją jest fakt, że zwiększenie mocy anten spowoduje zwiększenie zasięgu oddziaływania pól elektromagnetycznych na otoczenie i zdrowie mieszkańców, gdyż promieniowanie z masztów telefonii komórkowej jest potencjalnym czynnikiem rakotwórczym.

 

 

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Tomasz Giełda do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Facebook