Odwołanie z funkcji Konsultanta Krajowego w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu, dr hab. n. med. Jarosława Czubaka

Prof. Czubak jest Koordynatorem medycznym Krajowego Programu Leczenia Wad Ubytkowych i Wydłużania Kończyn u Dzieci w Polsce i jednocześnie Konsultantem Krajowym ds. wad ortopedycznych. Zajmowanie obu stanowisk przez prof. Czubaka powoduje konflikt interesów w sytuacjach konieczności opiniowania wniosków o leczenie zagraniczne w tej samej dziedzinie. Prof. Czubak posiada w pełni uzasadniony interes w wydaniu negatywnej opinii ws leczenia pacjentów poza granicami kraju, ponieważ środki przeznaczone na takie leczenie będą skonsumowane w jego ośrodku, a nie ośrodku zagranicznym. Konsultant Krajowy powinien gwarantować należytą i bezstronną pomoc i opinię medyczną w trakcie wykonywania swojej funkcji. W przypadku Prof.Czubaka taka gwarancja nie istnieje, a jego bezstronność jest niemożliwa. Istnieją  potencjalne korzyści dla prof. Czubaka poza stanowiskiem Konsultanta Krajowego przy wydawaniu opinii negatywnych w odniesieniu do możliwości finansowania leczenia zagranicznego pacjentów. 
Zgodnie z kodeksem etyki lekarskiej Art. 2, powołaniem lekarza jest ochrona życia i zdrowia ludzkiego, zapobieganie chorobom, leczenie chorych oraz niesienie ulgi w cierpieniu, lekarz nie może posługiwać się wiedzą i umiejętnością lekarską w działaniach sprzecznych z tym powołaniem. Najwyższym nakazem etycznym lekarza jest dobro chorego - salus aegroti suprema lex esto. Mechanizmy rynkowe, naciski społeczne i wymagania administracyjne nie zwalniają lekarza z przestrzegania tej zasady. 

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Piotr Biliński do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook