Opinia pracowników, doktorantów i studentów dot. dokumentu "Polityka równościowa i antydyskryminacyjna UAM"

grafika.jpgW związku z przesłanym w dniu 16 maja br. listem ogólnouczelnianym oraz umieszczoną w intranecie informacją w zakresie konsultacji ze środowiskiem akademickim projektu dokumentu „Polityka równościowa i antydyskryminacyjna UAM” my — niżej podpisani — wyrażamy poparcie w zakresie uchwalenia i wdrożenia ww. dokumentu w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (dalej: UAM).

Uważamy, że dokument stanowi doprecyzowanie dotychczas obowiązujących aktów prawa wewnętrznego. Same przepisy dotyczące antydyskryminacji obowiązują w UAM już od kilku lat, jednak zauważalny był brak jednolitego dokumentu, konsolidującego różne kwestie i mocującego instytucje odpowiedzialne za tego typu politykę. Nadmienić należy, że podobne rozwiązania funkcjonują od dawna w wielu wiodących instytucjach badawczych, a UAM jest jedną z niewielu polskich uczelni nieposiadających tego typu uregulowań.

Dokument, co warte podkreślenia, za zgodą Jej Magnificencji Rektor prof. dr hab. Bogumiły Kaniewskiej poddany został pod dyskusję, choć praktyka taka nie jest powszechna w innych uczelniach. Wyrazić należy ubolewanie, że niektóre środowiska, w tym w ogóle niezwiązane z Uniwersytetem, próbują rościć sobie prawa do decydowania o jego funkcjonowaniu, a także, iż – mimo wyraźnej sugestii ze strony JM Rektor, że dokument poddawany jest konsultacjom wewnętrznym – został on przekazany do środowisk pozauczelnianych, które spłyciły jego istotę jedynie do wybranych, wyciągniętych z kontekstu problemów, próbując jednocześnie wywołać spór polityczno-światopoglądowy.

Zgodnie z przyjętą konwencją, miejscem wyrażenia opinii i wskazywania sugestii dotyczących ewentualnych modyfikacji, jest dedykowany formularz. W obliczu ujawniania w mediach listów oraz opinii krytykujących projekt, konieczne wydaje się dokonanie tego samego przez pracowniczki i pracowników, doktorantki i doktorantów, a także studentki i studentów uważających przygotowywany dokument za stanowiący wartość i wnoszący nową jakość w regulowanym zakresie.

Uważamy, że uchwalenie Polityki równościowej i antydyskryminacyjnej jest nie tylko działaniem pożądanym, zapewniającym równość na wszelkich płaszczyznach oraz odpowiednią ochronę mniejszościom, ale także niezbędnym we współczesnym świecie. Uniwersytet powinien być ponadto miejscem, które nadaje ton odpowiednim wartościom, wskazując społeczeństwu właściwe postępowanie.

Apelujemy jednocześnie o merytoryczną i spokojną dyskusję oraz niepolaryzowanie środowiska uczelnianego poprzez angażowanie w powyższe często skrajnych środowisk politycznych.


Jeden z profesorów    Skontaktuj się z autorem petycji
Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )