Order Orła Białego dla Antoniego Macierewicza

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Pan Andrzej Duda

 

        Szanowny Panie Prezydencie,    

My, niżej podpisani, zwracamy się do Pana jako do  Wielkiego Mistrza i przewodniczącego Kapituły Orderu Orła Białego z petycją o uhonorowanie Pana Antoniego Macierewicza tym odznaczeniem.  

Pan Antoni Macierewicz jest postacią niezwykle zasłużoną dla polskiej niepodległości i suwerenności. Całe jego życie było bezkompromisową walką o prawdę i o wyzwolenie Polski spod obcej dominacji. W swoim życiu pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji państwowych. W latach 1991-1992 był ministrem spraw wewnętrznych, w 2006 i 2007 r. był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, w latach 2006-2007 był szefem Służby Kontrwywiadu Wojskowego, w latach 2015-2018 był ministrem obrony narodowej. Był posłem na Sejm RP I, III, IV, VI, VII i VIII kadencji.

  Pan Antoni Macierewicz w latach 1968 – 1989 był członkiem opozycji demokratycznej. W 1976 r. był współzałożycielem Komitetu Obrony Robotników i Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR”. W 1992 r. jako minister spraw wewnętrznych,  nie ulegając presji najwyższych osób w państwie, w tym ówczesnego prezydenta Lecha Wałęsy, wykonał uchwałę lustracyjną, ogłaszając listę nazwisk znanych polityków, zarejestrowanych przez Służbę Bezpieczeństwa PRL jako jej tajni współpracownicy. W 2006 r. został likwidatorem Wojskowych Służb Informacyjnych. Jako minister obrony narodowej Pan Antoni Macierewicz walnie przyczynił się do poprawy bezpieczeństwa Polski, wprowadzając nową formację - wojska Obrony Terytorialnej Kraju, i inicjując starania o zakup od Stanów Zjednoczonych  rakiet Patriot z systemem dowodzenia IBCS, z powodzeniem zakończone podpisaniem umowy w marcu br.  

W 2010 r. Pan Antoni Macierewicz został przewodniczącym Zespołu Parlamentarnego ds. Zbadania Przyczyn Katastrofy Tu-154M z 10 kwietnia 2010 roku. Jako przewodniczący komisji wykazał się niebywałą odwagą i determinacją, dochodząc prawdy o śmierci Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i towarzyszących mu 95 osób. Do pracy w zespole Pan Antoni Macierewicz pozyskał wybitnych naukowców  i ekspertów, pracujących nie tylko w Polsce, ale i poza granicami kraju. Komisja i bezpośrednio osoba Pana Antoniego Macierewicza stała się obiektem niesłychanych ataków medialnych, porównywalnych z atakami na osoby dochodzące prawdy o śmierci polskich oficerów w Katyniu. W czasie, gdy był ministrem obrony narodowej, Wojskowa Akademia Techniczna zaczęła prowadzić rzetelne badania dotyczące przyczyn tragedii smoleńskiej. W 2018 r. Pan Antoni Macierewicz został przewodniczącym Podkomisji ds. Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego pod Smoleńskiem.  

Całe życie, poświęcenie i niezłomna postawa w poszukiwaniu prawdy i dbaniu o bezpieczeństwo Polski stawiają Pana Antoniego Macierewicza w rzędzie najwybitniejszych polskich patriotów i mężów stanu. Uważamy, że w uroczystym roku 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę niewiele jest osób tak godnych uhonorowaniem Orderem Orła Białego jak Pan Antoni Macierewicz.    

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Jan Chwalewski do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Facebook