Oświadczenie w sprawie przeniesienia Wydziału Teatru Tańca z Bytomia do Krakowa

Samorząd Studencki Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie jest wstrząśnięty decyzją o przeniesieniu Naszego Wydziału do Krakowa. Decyzją Senatu AST zmieni się nazwa, lokalizacja, program kształcenia oraz kadra wykładowców WTT. Elementy te budują tożsamość Studentów Wydziału, dlatego decyzja ta jest dla nas niemal równoznaczna z likwidacją Wydziału. Listem tym chcemy wyrazić swój sprzeciw wobec tej decyzji oraz sposobu jej podjęcia. Nie przeprowadzono żadnych analiz oraz nie podjęto prób dyskusji w gronie Pedagogów Uczelni, których wynikiem mogłoby być takie rozwiązanie. Nie chcemy stracić Miejsca i Pedagogów, którzy nas kształtują. Apelujemy o zwrócenie uwagi na nasz głos, który również pominięto. 

Po zapadnięciu decyzji Senatu AST w siedzibie WTT odbyło się spotkanie z JM Rektor prof. dr hab. Dorotą Segdą, Dziekanem dr hab. Januszem Skubaczkowskim oraz społecznością studentów. Dyskusja trwała trzy godziny. Pani Rektor wygłosiła swoje stanowisko, zaznaczając, że celem spotkania jest uspokojenie nas. Spotkanie przyniosło jednak efekt odwrotny. Jeśli mielibyśmy określić atmosferę - wśród studentów wzrósł niepokój oraz nieufność wobec Władz AST. Przez dwie i pół godziny zadawano Pani Rektor pytania, często powtarzając je, ponieważ nie zostawały udzielane merytoryczne odpowiedzi. Studenci oczekiwali wyjaśnień dotyczących powodów podjętej przez Senat decyzji oraz dialogu opartego na wzajemnym zrozumieniu. Frustrację budziły sprzeczne informacje podawane przez Panią Rektor. Z jednej strony JM zapewniała, że przeniesie program WTT w niemal niezmienionej formie, zachowując w nim “to, co najcenniejsze”, jednocześnie proponując radykalne zmiany, które tym samym przeczą ideom Wydziału. Po spotkaniu Pani Rektor złożyła obietnicę, że sporządzi rzetelne sprawozdanie ze spotkania, z którym podzieli się z Wysokim Senatem oraz z nami.

Dokument napisany przez JM Rektor nie jest naszym zdaniem uczciwy. Prezentuje społeczność studentów i absolwentów WTT bardzo jednowymiarowo - jako zapatrzonych w siebie, bezrefleksyjnych, “wyznawców” jakiejś bliżej nieokreślonej doktryny. Wrażenia Pani Rektor zostały przedstawione jako fakty. Są one bardzo rozbieżne z naszymi odczuciami i doświadczeniem. Obecnie Samorząd Studencki pracuje nad sporządzeniem sprawozdania z tego spotkania.

W odpowiedzi na oburzenie studentów oraz absolwentów WTT relacją Pani Rektor, nasz kolega, Daniel Leżoń, absolwent WTT, napisał list mający na celu wyrażenie sprzeciwu naszej społeczności oraz sprostowanie informacji, które uznaliśmy za nieprawdziwe. Pragniemy, by głos Samorządu Studenckiego został uwzględniony w tej sprawie. List został skonsultowany z Władzami, Samorządem Studenckim i społecznością WTT – odzwierciedlał nasze spostrzeżenia. Solidaryzujemy się z Danielem Leżoniem, pełniącym do niedawna funkcję Senatora Akademii Sztuk Teatralnych. Podjął się trudnej pracy zebrania w jednym dokumencie wielu wątków oraz emocji towarzyszących zaistniałej sytuacji.

Społeczność studentów i absolwentów w dalszym ciągu nie rozumie powodów podejmowania tak ważnych dla nas decyzji w zbyt pochopny sposób. Przedstawiamy nasze rozumienie zaistniałej sytuacji oraz fakty, które są powszechnie znane. Jeżeli któraś z informacji odbiega od prawdy, prosimy o jej sprostowanie.

W Bytomiu pracujemy w niedawno wyremontowanym budynku, którego koszt wyniósł blisko 10 milionów złotych ze środków publicznych. Budynek jest idealnie dostosowany do potrzeb kierunku studiów. Wartość tego obiektu dostrzegają goście z kraju i zagranicy - zarówno studenci, jak i pedagodzy. Dostrzegamy sprzeczność w inwestowaniu w nowe przestrzenie w Krakowie, podczas gdy obecna siedziba WTT  jest przeznaczona w formie wieczystego użytkowania dla pedagogiki tanecznej przez Władze Bytomia. Zmiana przeznaczenia budynku, w którym obecnie znajduje się nasz Wydział, byłoby więc wysoce nieopłacalnym działaniem. Bytom jest miastem spoza głównego kręgu kultury. Usuwając z tego miejsca kolejny jej ośrodek, wzmacnia się centralizację kultury w Polsce.

Jej Magnificencja Rektor prof. dr hab. Dorota Segda postawiła tezę, jakoby program nauczania obowiązujący na Wydziale Teatru Tańca był autorskim programem dr. Jacka Łumińskiego. W rzeczywistości program kształcenia jest wynikiem wieloletniej współpracy międzynarodowej kadry ekspertów z dziedziny tańca współczesnego i teatru tańca wraz z polskimi naukowcami i twórcami kultury takimi jak Jerzy Stuhr, Krzysztof Globisz i Agnieszka Mandat.

Oferta edukacyjna Wydziału Teatru Tańca powstawała w czasie dwuletniego programu finansowanego z funduszy UE Leonardo da Vinci. Przygotowania i badania do realizacji ww. programu zajęły ponad dwa lata. Ten długotrwały proces pracy nad programem kształcenia obowiązującego na WTT nadzorowany był przez specjalistów z różnych dziedzin sztuki i kultury z kraju i z zagranicy uznanych na arenie międzynarodowej i kosztował 150 tysięcy Euro. W tym kontekście niepokoją decyzje dotyczące programu kształcenia na nowej specjalności ruchowej w Krakowie, które mogą być podjęte tak pochopnie. Nasze obawy wynikają ze znacznego kapitału ludzkiego i finansowego, który został zgromadzony w celu utworzenia bytomskiego Wydziału.

Studenci WTT nie są zamknięci na inne dziedziny sztuk performatywnych i technik tanecznych. Wręcz przeciwnie – stały kontakt z artystami z całego świata zapewniany nam przez Wydział jest dowodem otwartości na sztukę międzynarodową. Co roku na WTT zapraszani są specjaliści różnych technik oraz pedagodzy będący przedstawicielami nowej myśli w sztuce. Wiemy, że są to specjaliści wyselekcjonowani przez Władze WTT, aby zapewnić jak najwyższy poziom kształcenia. Kadra oraz program są nieustannie modyfikowane i dostosowywane do potrzeb studentów Wydziału Teatru Tańca.

Obecny program dostarcza wiedzy, narzędzi i przestrzeni do zdobywania umiejętności, dzięki którym absolwenci mają szansę stać się świadomymi twórcami kultury i sztuki. Dowodem na skuteczność programu są osiągnięcia i działania absolwentów WTT, które stanowią inspirację dla studentów. Tylko w tym roku można zobaczyć ich na scenach takich teatrów jak: Opera Narodowa; Teatr Polski w Bielsku-Białej; Teatr Studio, Och-Teatr i Teatr Roma w Warszawie, Teatr Witkacego w Zakopanem, Polski Teatr Tańca oraz wielu innych. Co więcej, absolwenci WTT, m.in. Paweł Zaufal, Nina Minor, Tobiasz Berg i Wojciech Chowaniec prowadzą własne stowarzyszenia i fundacje, zaś wielu z nich (m.in. Dariusz Nowak, Maciej Beczek, Mikołaj Karczewski, Monika Witkowska, Dominik Więcek) biorą udział w spektaklach międzynarodowych oraz są członkami kompanii tanecznych zagranicą.  Studenci WTT nie tylko zdobywają umiejętności pozwalające im zdobyć pracę na rynku sztuki, ale także pomagające kształtować kulturę poprzez tworzenie spektakli integracyjnych, edukację teatralno-taneczną i szeroko rozumianą działalność społeczną.

Część studentów wyraża chęć poszerzenia programu o dodatkowe warsztaty z techniki aktorstwa dramatycznego. Uważamy, że niezbędne w edukacji aktora tancerza jest posługiwania się słowem na scenie w sposób profesjonalny. Rozumiemy jednak, że głównym środkiem wyrazu aktora teatru tańca jest ruch, zaś instrumentem działania, ciało.

Kolejnym ważnym aspektem w procesie kształcenia są przedmioty teoretyczne poszerzające naszą wiedzę z zakresu różnych dziedzin kultury, takie jak antropologia, teatr i dramat, wiedza o sztuce, historia tańca i inne. Dzięki regularnemu tworzeniu wypowiedzi pisemnych, refleksji i esejów na różne tematy związane z procesem kształcenia, uczymy się zadawania pytań, podejmowania dyskusji i podważania pozornie oczywistych prawd, w celu lepszego ich zrozumienia.     

JM Rektor Dorota Segda oświadczyła również, że obawiamy się niekompetencji przyszłych Pedagogów specjalności teatru tańca w Krakowie.  Mamy świadomość, jak trudne jest nauczanie z zakresu teatru tańca - szczególnie w Polsce, gdzie nadal brakuje silnie rozwiniętego środowiska tanecznego i edukacyjnego. Tylko na Wydziale Teatru Tańca mamy możliwość tak kompleksowego nauczania w tej dziedzinie.  Obecni dziekani i pedagodzy WTT są darzeni powszechnym zaufaniem w kwestii doboru kadry i programu kształcenia ze względu na ich wiedzę, umiejętności i doświadczenie, które prezentują na zajęciach.

Pragniemy ustosunkować się także do nadchodzących zmian w programie kształcenia na uczelniach wyższych. W projekcie ustawy 2.0 zawarte są sugestie o reorganizacji, lecz nie o całkowitej zmianie charakteru i struktury wydziałów. Artykuł drugi ustawy 2.0 brzmi:

„Misją systemu szkolnictwa wyższego i nauki jest prowadzenie najwyższej jakości kształcenia oraz działalności naukowej, kształtowanie postaw obywatelskich, a także uczestnictwo w rozwoju społecznym oraz tworzeniu gospodarki opartej na innowacjach.”

Dlatego chcemy bronić wartości wypracowanych na tak młodym, a już wysoko ocenianym Wydziale. Pozwalają one na świadomy rozwój - dzięki nim uczymy się tu zasad funkcjonowania w społeczeństwie obywatelskim. Budujemy ważną dla nas wspólnotę. Jest to krąg nie tylko lokalny, ale i globalny. Społeczność WTT zapisuje się na kartach historii tańca. Teatr tańca jest przecież młodą dyscypliną, zwłaszcza w naszym kraju.

Mamy świadomość potrzeby dialogu Władz AST i WTT, który obecnie nie funkcjonuje. Być może potrzebne jest zorganizowanie współpracy pomiędzy studentami WTT i innymi Wydziałami Uczelni. Nie chcemy stracić Miejsca i Pedagogów, którzy nas kształtują. Apelujemy o zwrócenie uwagi na dokonania Naszych Studentów i Absolwentów. Ich losy pokazują, że warto inwestować w przyszłość takich Uczelni, jak Wydział Teatru Tańca - właśnie w Bytomiu.

Samorząd Studencki Wydziału Teatru Tańca


Samorząd Studencki Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Samorząd Studencki Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Facebook