PANI PREMIER, STAROGARD POTRZEBUJE OBWODNICY!

 

korkistg3.jpg

 

Starogard Gdański, 29 lipca 2017 r.

                                                       

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 

Departament Spraw Obywatelskich

Al. Ujazdowskie 1/3

00-583 Warszawa

 

            Szanowna Pani Premier,

            My, mieszkańcy Starogardu Gdańskiego i okolic, upominamy się o uwzględnienie w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) obwodnicy Starogardu Gdańskiego.

            Droga krajowa nr 22 łącząca Berlin z Kaliningradem wiedzie przez centrum naszego miasta. Taka sytuacja rodzi poważne problemy dla mieszkańców i kierowców przejeżdżających tranzytem przez Starogard Gdański, zwłaszcza z uwagi na brak innej drogi mogącej odciążyć ruch na „berlince“.

            O potrzebie budowy obwodnicy mówi się w Starogardzie Gd. od lat, a powstanie tej inwestycji popierają niezmiennie wszystkie środowiska polityczne i społeczne działające na terenie Kociewia. Od 10 lat starogardzianie przekonują Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oraz Ministerstwo Infrastruktury o konieczności budowy dużej obwodnicy w Starogardzie Gd. Modernizacja w latach 2006-2008 drogi krajowej nr 22 nie rozwiązała problemu korków. Po uzyskaniu informacji, iż zakres zrealizowanych prac przygotowawczych nie kwalifikował obwodnicy Starogardu Gd. do ujęcia w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015, w 2011 r. w naszym mieście zawiązała się silna grupa ponad podziałami podejmująca systematyczne działania na rzecz budowy obwodnicy - powołano Społeczny Komitet Budowy Obwodnicy Starogardu Gdańskiego. Pomimo starań władz miejskich, powiatowych i gminnych oraz Komitetu, obwodnica Starogardu Gd. znalazła się na liście rezerwowej Krajowego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020, choć 10 obwodnic, które weszły do Programu, dotyczyły dróg o mniejszym natężeniu ruchu niż droga krajowa nr 22 na odcinku starogardzkim. Według informacji przedstawionych starogardzianom przez ówczesny rząd, faktem, który zdecydował, iż inne inwestycje znalazły się w Programie, były gotowe projekty budowy obwodnic lub projekty i zezwolenia na budowę.

              W 2014 r. przedstawiciele władz miejskich, powiatowych i gminnych podpisały porozumienie dotyczące wykonania dokumentacji technicznej wraz ze zobowiązaniem partnerskiego współfinansowania przygotowania studium. W dniu 19.06.2015 r. władze miasta przy udziale władz powiatu i gminy w obecności dyrektora GDDKiA oddziału Gdańsk podpisały umowę ze spółką Transprojekt Gdański na wykonanie „Studium Korytarzowego oraz Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy Obwodnicy Starogardu Gdańskiego na parametrach drogi GP” o wartości około 900 tys. zł. Miesiąc później projektanci przedstawili cztery wstępne warianty przebiegu obwodnicy, które następnie poddane zostały konsultacjom społecznym.

              Po aktualizacji Programu Budowy Dróg Krajowych uchwałą Rady Ministrów nr 156/2015 z dnia 08.09.2015 r., starogardzka obwodnica znalazła się na liście podstawowej Programu na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) z przypisaną datą realizacji inwestycji na lata 2019-2023 gwarantującą jej finansowanie. Poseł Jaworski z posłem Kilianem publicznie obiecywali starogardzianom, że po dojściu Prawa i Sprawiedliwość do władzy zrobią wszystko, by przyspieszyć budowę obwodnicy Starogardu. Jesienią 2015 r. licznie uczestniczyliśmy w spotkaniach z władzami miasta i firmą projektową, podczas których konsultowaliśmy przebieg optymalnego wariantu obwodnicy.  Zapowiadano wówczas, że budowa ruszy najprawdopodobniej w 2019 r.

            Na początku 2016 r. zaczęły docierać do nas niepokojące informacje, że inwestycja może być zagrożona z powodu niezabezpieczenia dostatecznych środków. Jednak posłowie partii Prawo i Sprawiedliwość wielokrotnie zapewniali, że żadnego zagrożenia nie ma. 6.04.2016 r. na spotkaniu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa przedstawiciele rządu w osobach wiceministrów Jerzego Szmita i Kazimierza Smolińskiego oraz dyrektora Departamentu Dróg Publicznych Jarosława Waszkiewicza zapewniali starogardzkich samorządowców i przedsiębiorców, że obwodnica Starogardu Gd. nie zostanie wykreślona z Programu Budowy Dróg Krajowych, a najnowsze badania potwierdzają konieczność jej powstania z uwagi na większy od średniej krajowej ruch pojazdów na wlotach do naszego miasta. Starogardzcy przedsiębiorcy spotkali się także z posłem Kilianem, który przekonywał, że nie widzi żadnych zagrożeń dla inwestycji, że wraz z wiceministrem Smolińskim mają tę sprawę na uwadze i że to, że droga zostanie wybudowana, nie podlega dyskusji. 8.05.2017 r. wiceminister Smoliński na spotkaniu z przedstawicielami starogardzkich samorządów i lokalnego biznesu również podkreślał potrzebę realizacji inwestycji zapewniając, że obwodnica nie jest zagrożona. Ponadto, sejmowa Komisja Infrastruktury po wyjazdowym posiedzeniu w Starogardzie Gd. 18.05.2017 r. wystąpiła do Prezes Rady Ministrów z dezyderatem jednoznacznie popierającym budowę obwodnicy.

            27.07.2017 r. dowiedzieliśmy się z oświadczenia Prezydenta Miasta, iż 12.07.2017 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) skutkującą wykreśleniem obwodnicy Starogardu Gd. z listy inwestycji do realizacji w ramach Programu. Taka decyzja rządu jest dla nas kompletnie niezrozumiała, zwłaszcza że w Programie wśród planowanych do wykonania zadań znalazły się inne obwodnice w ciągach dróg krajowych o znacznie mniejszym natężeniu ruchu niż na “berlince”. Czujemy się oszukani, bo uwierzyliśmy posłom Prawa i Sprawiedliwości, którzy, jak zostało wyżej wspomniane, wielokrotnie zapewniali, że inwestycja zostanie zrealizowana.

            Ruch pojazdów, szczególnie tranzytowy (ok. 60% samochodów osobowych oraz ponad 80% samochodów ciężarowych), jest na granicy przepustowości przebiegającej przez centrum Starogardu Gd. drogi krajowej nr 22, co przemawia za koniecznością wyprowadzenia go poza granice miasta. Natężenie ruchu w mieście (wg badań wykonanych latem 2012 r., przez skrzyżowanie DK22 z Aleją Niepodległości w Starogardzie Gd. przejeżdża dziennie 30-38 tys. pojazdów) i prognozy jego wzrostu, jedne z najwyższych dla miast średniej wielkości w północnej Polsce, w pełni uzasadniają potrzebę budowy obwodnicy. Jako mieszkańcy Starogardu Gd. i okolic na co dzień doświadczamy niedogodności związanych z przebiegiem drogi krajowej o dużym natężeniu ruchu przez centrum naszego miasta. W tzw. „godzinach szczytu”, czyli kilka razy na dobę, czas przejazdu przez miasto wydłuża się kilkakrotnie. Świeżo w pamięci mamy również sytuację ze stycznia br., kiedy kilka tirów na „berlince“ sparaliżowało ruch miejski i tranzytowy na kilkanaście godzin. Powołanemu przez prezydenta miasta sztabowi kryzysowemu, w którego prace do późnych godzin nocnych włączyli się wolontaryjnie mieszkańcy, udało się rozwiązać problem, jednak nie wyobrażamy sobie, żeby takie sytuacje miały się z roku na rok powtarzać.

            Jesteśmy przekonani, iż powstanie obwodnicy nie tylko usprawni ruch tranzytowy przez nasze miasto, ale też zwiększy komfort kierowców w ruchu miejskim, poprawi bezpieczeństwo na starogardzkich drogach, zmniejszy poziom hałasu i zanieszczyszczenia powietrza w otoczeniu problematycznej drogi poprawiając komfort mieszkania w jej okolicach, umożliwi rewitalizację obszarów położonych przy „berlince“ i wpłynie na pobudzenie działalności gospodarczej na niezagospodarowanych w chwili obecnej terenach.

            Przebieg drogi o dużym natężeniu ruchu przez centrum miasta od lat znacząco obniża atrakcyjność Starogardu Gd. dla mieszkańców, inwestorów i turystów. Pomimo działań promocyjnych i inwestycyjnych podejmowanych przez nasze władze - obecnie realizowane są m.in. rewitalizacja rynku, parku miejskiego, remonty dróg, budowa węzła komunikacyjnego, w Starogardzie Gd. realizowany jest także rządowy program Mieszkanie Plus -  brak obwodnicy zwyczajnie hamuje rozwój miasta uniemożliwiając wykorzystanie w pełni jego potencjału gospodarczego, społecznego oraz turystycznego.

            Dlatego my, niżej podpisani mieszkańcy Starogardu Gdańskiego i okolic, wspierając nasze władze samorządowe w staraniach o poprawę naszego bytu, prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej petycji.


Kamila Chrapkowska    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Kamila Chrapkowska do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Facebook