Petycja Branży Ślubnej odnośnie przyznawania wsparcia w oparciu o rozszerzone PKD i oświadczenia firm

W związku z uzyskaniem informacji od strony rządzącej, na temat przyznawania wsparcia firmom z branży ślubnej na podstawie głównych kodów PKD w bardzo ogrniczonej ilości (w stosunku do listy kodów PKD dostarczonych przez firmy z branży ślubnej i weselnej), my przedsiębiorcy działający w branży ślubnej nie wrażamy zgody na takie działania, ponieważ branża podzielona jest na wiele rozdrobionych kodów PKD (głównych i dodatkowych) i takie działanie było by krzywdzące w stosunku do wielu podmiotów działających w naszej branży.

Jako branża oczekujemy przyznawania wsparcia firmom działającym w branży na podstawie dostarczonej listy kodów PKD w oparciu o oświadczenie potwierdzone przeważającą ilością dokumentów odnoszących się do działań w branży. Takie działanie ograniczy przydzielenie dofinansowania firmom działającym poza branżą ślubną lub wykazującym minimalny przychód z działania w branży, a pozwoli na skupienie działań polegających na wsparciu faktycznie poszkodowanych podmiotów z branży ślubnej i weselnej.

Petycja stworzona przez:
Usługodawców z branży ślubnej i weselnej (grupa PROTEST BRANŻY ŚLUBNEJ) reprezentowanej przez Art and Show Michał Urbaniak (NIP 9532384129) oraz InPublic Krzysztof Krzemiński (NIP 6121758271) (Jegomość), a także przez Polskie Stowarzyszenie Branży Ślubnej (NIP 5342626219) oraz Polskie Stowarzyszenie Konsultantów Ślubnych (NIP 7010359982)


Przedstawiciele Branży Ślubnej i Weselnej, Polskie Stowarzyszenie Branży Ślubnej, Polskie Stowarzyszenie Konsultantów Ślubnych    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Przedstawiciele Branży Ślubnej i Weselnej, Polskie Stowarzyszenie Branży Ślubnej, Polskie Stowarzyszenie Konsultantów Ślubnych do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...