Petycja do marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego dotycząca dostępu obywateli do gmachu Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,

My Obywatele, równi w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego - Polski, powołując się na Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej wzywamy Pana do zniesienia zakazu wstępu do gmachu Sejmu RP. O zakazie wstępu obywateli a także części mediów kancelaria Sejmu poinformowała w lakonicznym komunikacie 25 kwietnia 2018 roku. Zawieszenie wydawania jednorazowych kart wstępu do Sejmu utrudni obywatelom udział w pracach zespołów i komisji sejmowych, będzie miało negatywny wpływ na wizerunek polskiego parlamentaryzmu a także da poczucie budowania przez władzę sztucznej bariery wobec obywateli. Swoją petycję składamy w symbolicznym dniu 3 maja - który od wielu lat był także dniem otwartym w Sejmie. To właśnie w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja Sejm otwierał swoje drzwi dla zwiedzających. Moc naszej petycji potęguje też fakt, że 19 maja odbywa się ogólnopolska noc muzeów, wydarzenie cykliczne, w czasie którego rokrocznie Sejm otwierał się na zwiedzających. Świadomi potrzeby budowania wspólnoty, chcący dbać o dobre imię polskiego parlamentaryzmu wzywamy Pana do podjęcia jak najszybszych działań mających na celu zniesienie sankcji stosowanych wobec obywateli chcących odwiedzić budynki sejmowe. 


Jakub Stefaniak rzecznik PSL, PSL Mazowsze    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Jakub Stefaniak rzecznik PSL, PSL Mazowsze do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Facebook