Petycja do Ministra Kultury o utworzenie w Toruniu muzeum Baza „Zo”-Fort Jakuba-Centrum Edukacyjno–Historycznego im. Gen. Elżbiety Zawackiej

35462858_2095336790749043_1924227141965185024_n1.jpg
Szanowny Panie Ministrze,
Zwracamy się z prośbą o utworzenie w Toruniu muzeum Baza „Zo”-Fort Jakuba-Centrum Edukacyjno – Historycznego im. Gen. Elżbiety Zawackiej.
Projekt ma wyjątkowe znaczenie dla dziedzictwa historycznego i kulturowego dlatego też w pełni zasługuje na statut muzeum państwowego oraz dofinansowanie ministerialne.
Dzięki wsparciu Ministerstwa utrwalona zostanie w pamięci Narodu wiedza o niezwykłej Polce, żołnierzu Armii Krajowej, emisariuszce do Naczelnego Wodza w Londynie, cichociemnej, damie Krzyża Wojennego Virtuti Militari, Orderu Orła Białego, więźniu politycznym okresu stalinowskiego, Generale Brygady, Kustoszu Pamięci Narodowej –Elżbiecie Zawackiej. Ponadto zostanie zachowany powstały w I połowie XIX w.fort, stanowiący jeden z elementów, wyjątkowej pod względem historycznym i architektonicznym, fortyfikacji otaczającej nasze miasto -Twierdzy Toruń. Muzeum w sposób kompleksowy będzie przedstawiać działalność niepodległościową Polaków i Polek w XX wieku. Powstanie wystawa stała prezentująca zarówno działalność konspiracyjną czasów zaborów, odbudowę Państwa Polskiego, terror lat drugiej wojny światowej i walkę w ramach Polskiego Państwa Podziemnego, historię cichociemnych i ich trudne losy powojenne, działalność antykomunistyczną i odbudowę Kraju po latach rządów komunistów. Zorganizowanie takiej placówki jest naszym obowiązkiem zarówno wobec pokolenia już odchodzącego, ale też wobec przyszłych pokoleń.
Naród bowiem nie może zgubić żadnego pokolenia! Wasze pokolenie też musi znaleźć się w historii -mówiła do młodych Generał Elżbieta Zawacka.
W imieniu podpisanych mieszkańców petycję/apel składają:
Iwona Michałek, Poseł na Sejm RP
Michał Zaleski, Prezydent Miasta Torunia
Dorota Zawacka- Wakarecy, Prezes Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej

*Administratorem danych jest Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej, ul. Podmurna 93, w Toruniu (87-100). Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email: sekretariat@zawacka.pl, telefonicznie pod numerem +48 56 65 22 186, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wykazania Państwa poparcia w sprawie utworzenia Muzeum Baza „Zo” Ford Jakuba- Centrum Edukacyjno – Historycznego im. Gen. Elżbiety Zawackiej, w celach archiwizacyjnych oraz realizacji obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcom usług IT.
Dane będą przetwarzane do momentu ukończenia inicjatywy gromadzenia głosów poparcia utworzenia Muzeum Baza „Zo” Ford Jakuba- Centrum Edukacyjno – Historycznego im. Gen. Elżbiety Zawackiej, do momentu przedawnienia roszczeń związanych z podejmowanymi działaniami lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia


Natalia Łata Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Natalia Łata Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Facebook