Petycja do Pana Edwarda Prusa ws. zachowania historycznej lokalizacji dla pomnika Józefa Piłsudskiego

Stowarzyszenie Głos Kaliszan

62-800 Kalisz, Pokrzywnicka 42

 

Przewodniczący

Społecznego Komitetu Budowy Pomnika

Marszałka J.Piłsudskiego

Pan Edward Prus

 

Petycja

ws. zachowania historycznej lokalizacji

dla pomnika Józefa Piłsudskiego

 

 

 

29 listopada 2017 roku podczas sesji Rady Miejskiej, poinformował Pan radnych o zawiązaniu się Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Marszałka Piłsudskiego, którego został Pan przewodniczącym. Celem tego Komitetu jest wybudowanie takiego pomnika w Kaliszu na setną rocznicę odzyskania niepodległości.

W pełni popieramy tę inicjatywę, w szczególności jeśli ma być realizowana z poza budżetowych środków. Mamy natomiast duże zastrzeżenia co do lokalizacji tego pomnika.

Uważamy, że wszelka dyskusja na temat jego lokalizacji - czy w parku, czy koło teatru, czy koło Villi Calisia, czy też tak niepoważne propozycje jak ta w towarzystwie ogródków piwnych na Złotym Rogu, jest całkowicie bezcelowa i pozbawiona jakichkolwiek rozsądnych argumentów urbanizacyjno-architektonicznych oraz historyczno-symbolicznych - zwłaszcza tych ostatnich. Jesteśmy przekonani, że pomnik taki powinien stanąć w miejscu najgodniejszym z godnych, w którym nie tylko będzie się najlepiej prezentował, ale będzie też niósł ze sobą symboliczny przekaz zajęcia miejsca, z którego jeszcze sto lat temu spoglądał na Kalisz kamiennym wzrokiem, posąg cara Aleksandra II.

Postulujemy o zachowanie pierwotnej lokalizacji, jaka została zaproponowana w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego, tj. na skrzyżowaniu ulicy Sukienniczej z Aleją Wolności, na wysepce przed frontem ponad dwustuletniego, okazałego gmachu sądu. Jest to lokalizacja sprawdzona i choć nie wszystkim idea budowy pomnika się podoba, to sama lokalizacja, o którą postulujemy cieszy się największym poparciem społecznym, ponieważ jest to lokalizacja najbardziej oczywista, nawet dla przeciwników budowy tego pomnika. Wszelka inna lokalizacja budzić będzie społeczny opór i niechęć nie tylko do tego pomnika, ale też do samej postaci najwybitniejszego przecież, Marszałka Polski - czego oczywiście byśmy nie chcieli.

Zmiana lokalizacji w stosunku do pierwotnej nastąpiła w wyniku zmiany formy samego pomnika, z przedstawiającego stojącą postać Marszałka, na pomnik znacznie większy, przedstawiający Marszałka na koniu, na który przed sądem po prostu nie ma miejsca. Uważamy, że tak jak kiedyś stał przed sądem obelisk z wyrzeźbionym popiersiem cara, tak teraz zastąpienie go przez pełną postać Marszałka będzie w zupełności wystarczające i nie trzeba tu żadnego konia aby okazać należytą wdzięczność i hołd temu, który walcząc przez całe swe życie z caratem doprowadził nas do wolności.

Apelujemy o rozsądek i zrezygnowanie z pomnika konnego, tak aby pomnik Marszałka mógł stanąć w miejscu najgodniejszym, które mu się po prostu należy. Wszelkie inne miejsca będą okazaniem słabości, uległości i kapitulacji przed niezależnie od obowiązującego ustroju i barw politycznych - Moskalami.

Jako oficjalny powód zmiany lokalizacji pomnika podano niedogodność dla ruchu kołowego podczas odbywających się pod pomnikiem uroczystości. Duża uroczystość będzie tylko jedna, podczas odsłonięcia pomnika, reszta to będą zwykłe składania kwiatków przez przedstawicieli władz. Święto Niepodległości jest raz w roku i jest to dzień wolny od pracy, więc ewentualne utrudnienia w ruchu będą minimalne, poza tym bardzo krótkie, maksymalnie pół godziny, choć uważamy, że dużo krótsze. Raz do roku ta ulica jest blokowana na kilka godzin z powodu Biegu Ptolemeusza. Uważamy, że jeżeli w czasie dużej imprezy sportowej nie stanowi to problemu, to tym bardziej nie powinno to być problemem podczas dużo mniejszych i zdecydowanie dużo krótszych uroczystości patriotycznych.

Za proponowaną przez nas lokalizacją pomnika przemawiają względy historyczne, symboliczne i estetyczne, ściśle wpisujące się w urbanistyczny układ przecinających się ze sobą dwóch osi widokowych, oraz centralne usytuowanie w alei - nomen omen - Wolności. Prosimy o realizowanie budowy pomnika w historycznej i pierwotnie zaproponowanej jego lokalizacji, o którą my niżej podpisani apelujemy i gorąco popieramy.

Prosimy też o zwrócenie szczególnej uwagi na estetykę projektu pomnika. Zaprezentowany projekt jest niegodny marszałka i zamiast go docenić, ośmiesza.

 

 

dw. Prezydenta Miasta Kalisza Grzegorza Sapińskiego

dw. Kierownik Delegatury w Kaliszu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Beata Matusiak


Mateusz Antolczyk    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Facebook