Petycja do Pana Rafała Dutkiewicza Prezydenta Wrocławia w sprawie pilnej weryfikacji wyników procesu rekrutacji do żłobków w 2018 roku

Szanowny Pan Rafał Dutkiewicz

Prezydent Wrocławia  

Szanowny Panie Prezydencie,

w imieniu własnym oraz w imieniu najmłodszych obywateli Wrocławia, zwracamy się do Pana z prośbą o pomoc i interwencję w sprawie tegorocznego procesu rekrutacji do wrocławskich żłobków należących do Wrocławskiego Zespołu Żłobków oraz żłobków prywatnych z dofinansowaniem Miasta. Czujemy się poruszeni tym, jak rodzice dzieci ubiegających się o przyjęcie do żłobków zostali potraktowani przez instytucje odpowiedzialne za przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego. Możliwość korzystania z publicznego lub dofinansowanego żłobka jest sprawą fundamentalną dla wielu wrocławskich rodzin. Nierzadko decyzja o przyjęciu dziecka do publicznej placówki determinuje decyzje o możliwości podjęcia pracy zawodowej rodziców, a w konsekwencji wpływa na sytuację finansową całej rodziny. Z tej właśnie przyczyny dla wielu wrocławian rekrutacja do żłobków jest jednym z najważniejszych procesów prowadzonych przez Urząd Miasta Wrocław. Tym bardziej jesteśmy bardzo zaniepokojeni i zbulwersowani poziomem bałaganu jaki towarzyszył tegorocznej rekrutacji.

Już na 5 dni przed rozpoczęciem rekrutacji rodzice przypadkiem dowiedzieli się o tym, że warunki rekrutacji będą zmienione i różne od tych oficjalnie ogłoszonych (podział na grupy wiekowe). Kolejny błąd został ujawniony przy ogłaszaniu wyników rekrutacji, kiedy to dzięki wymianie prywatnych informacji, rodzicom udało się zidentyfikować liczne błędy i niezgodności przy kwalifikacji dzieci do żłobków (błąd systemu). Zarówno w pierwszym jak i w drugim przypadku rodzice mieli problem z uzyskaniem oficjalnej, jednoznacznej informacji na temat faktycznego stanu. Jedynie dzięki zbudowaniu sieci kontaktów w mediach społecznościowych, szybkiej wymianie wiadomości oraz determinacji ogromnej rzeszy ludzi udało się nam w obu przypadkach docierać do informacji o błędach i uchybieniach. O ile błędy są rzeczą ludzką i mogą się zdarzyć, a ocena sposobu przeprowadzenia całego procesu jest sprawą odrębną, to sposób w jaki komunikują się z nami instytucje odpowiedzialne za żłobki w naszym mieście jest absolutnie bulwersujący.

Aby mieć dostęp do aktualnych informacji o rekrutacji musimy się organizować na portalach społecznościowych, porównujemy wyniki, zbieramy błędy, informujemy urząd o uchybieniach, wyrywamy strzępy wiadomości od kompletnie nieprzygotowanych do udzielania informacji urzędników, którzy odsyłają nas z kwitkiem do kolejnych równie niepoinformowanych urzędników. Następnie piszemy do właściwych instytucji, nie otrzymując odpowiedzi. Mamy wrażenie, że komunikacja ze strony urzędu udrażnia się dopiero po włączaniu się w sprawę mediów. Na uwagę zasługuje fakt, że do dziś na oficjalnej stronie Urzędu Miasta oraz Wrocławskiego Zespołu Żłobków, czyli w miejscach skąd powinniśmy czerpać oficjalną informację publiczną, nie ma żadnej wzmianki o tym, że miały miejsce błędy w wynikach rekrutacji, co się wydarzyło, gdzie można uzyskać pełną informację, czy skorygowane wyniki rekrutacji są już poprawne oraz czy są ostateczne. Wbrew zapewnieniom nadal mamy problem z uzyskaniem od właściwych organów, podstawowych informacji o poprawności ostatecznych wyników rekrutacji.

Tegoroczny proces rekrutacyjny był przygotowany nieprofesjonalnie. Niedomówienia, brak bieżącej komunikacji w momencie kieiedy pojawiały się błędy oraz awaria systemu sprawiły, że poważnie została nadwyrężona nasza wiara w to, że proces rekrutacji do żłobków finansowanych z budżetu Miasta, przeprowadzono poprawnie. Uważamy, że wszystkim stronom tego feralnego przedsięwzięcia powinno zależeć na jak najszybszym wyjaśnieniu całego zamieszania, a przede wszystkim na podaniu do publicznej wiadomości informacji, które umożliwią weryfikację poprawności ostatecznych wyników rekrutacji.

W związku z powyższym zwracamy się do Pana z prośbą o interwencję i pomoc w doprowadzeniu do realizacji naszych postulatów:

1) ujawnienia w trybie pilnym informacji:

- ile dzieci aplikowało do poszczególnych grup wiekowych w każdym ze żłobków,

- o liczbie punktów, które otrzymały zakwalifikowane dzieci w każdym ze żłobków, w poszczególnych grupach wiekowych (oczywiście bez podawania danych osobowych), a przynajmniej jaką minimalną ilość punktów należało uzyskać (dla każdego ze żłobków w podziale na grupy wiekowe) oraz jaką najpóźniejszą datę urodzenia, aby zostać przyjętym do żłobka.

Przy czym zależy nam na realizacji tego postulatu jeszcze przed podpisaniem umów, tak aby w razie kolejnych błędów możliwa była ich korekta.

2) Ujawnienia list rezerwowych (na dzień ogłoszenia wyników rekrutacji)

3) Przygotowanie w ciągu najbliższego miesiąca pełnego raportu dotyczącego procesu rekrutacyjnego, z wyjaśnieniem wszystkich uchybień oraz informacją jakie działania Urząd Miasta podejmie, aby w przyszłości uniknąć takiego bałaganu.

Liczymy, że włączy się Pan w pilne wyjaśnienie sprawy oraz wesprze nas Pan w doprowadzeniu do realizacji naszych postulatów, które mają przywrócić powagę i nasze zaufanie podległym Panu organom odpowiedzialnym za proces rekrutacji . Łączymy wyrazy szacunku, niżej podpisani


Wrocławscy Rodzice    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Wrocławscy Rodzice do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Facebook