Petycja do Papieża Franciszka i Wszystkich Przywódców Religijnych o ustanowienie Dnia Bliźniego

 W obliczu dotykających wielu z nas nasilających się znaków czasu jakimi są wykluczenie, negacja, agresja i brak zrozumienia, ja, człowiek, wierzący na swój własny sposób, proszę Papieża Franciszka i Wszystkich Przywódców Religijnych o ponadreligijne ustanowienie czwartku Dniem Bliźniego.

Uzasadnienie: "Któryż z tych trzech okazał się, według twego zdania, bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców?» On odpowiedział: «Ten, który mu okazał miłosierdzie». Jezus mu rzekł: «Idź, i ty czyń podobnie!»". (Łk 10, 36-37)

Moja motywacja: Dlaczego czwartek? Płynie to z analizy wydarzeń do jakich doszło w wieczerniku. Jezus, jak wierzymy, oddał życie dobrowolnie za wszystkich - wypełniając tym samym Wolę Ojca. Jednak to, że umył nogi oraz dał chleb i wino jako swoje własne Ciało i Krew było inicjatywą, która mi wierzącemu wskazuje, że do czegoś większego (zbawienia świata, nawracania grzeszników, głoszenia Dobrej Nowiny) prowadzi droga przygotowania się do tego w jakiś konkretny sposób. "Mniejszy" czy też "bardziej przyziemny" - dostępny dla każdego według jego wiary, możliwości i rozwoju. Nie trzeba wszak od razu gór przenosić :) Z mojej modlitwy, rozważań i praktyki, na ten dzień, proponuję tym, którzy wierzą w Boga i Syna Człowieczego trzy konkretne obszary działań, dających wyraz inności tego dnia - w przyszłości mam nadzieję każdego dnia - będących wiarą wprowadzaną w życie:

1. Obmywanie nóg 

2. Dawanie jeść

3. Zbieranie śmieci

 

Sobór Laikatu to Sobór "ludzi żyjących wśród świata i spraw doczesnych" (Sobór Watykański II, konst. Apostolicam actuositatem, 2) którego głównym celem jest wypracowanie praktycznych wskazówek ponadkonfesyjnego, pozaliturgicznego świętowania Wielkanocy. A także przedstawienie próśb i wniosków mających za zadanie rozświetlić sprawy doczesne Kościoła. Hasłem przewodnim Soboru jest pytanie: "Czy chcesz zostać świętym?" zaczerpnięte z 31. punktu listu apostolskiego "Novo millennio ineunte" papieża Jana Pawła II.  

In the face of the increasing signs of the times of exclusion, negation, aggression and lack of understanding that affect many of us, I, a human being, believing in my own way, ask Pope Francis and all religious leaders to establish Thursday as Neighbor's Day in a suprareligious way.

Reason: "Now which of these three do you think seemed to be a neighbor to him who fell among the robbers?» He said, «He who showed mercy on him». Then Jesus said to him, «Go and do likewise!»". (Luke 10: 36-37)  

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Piotr do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...