Petycja do Premiera Morawieckiego dot. Składowiska niebezpiecznych odpadów przy ul. Miroszewskiej w Zgierzu

My, mieszkańcy Zgierza, Łodzi i całego regionu łódzkiego domagamy się podjęcia natychmiastowych działań w celu zabezpieczenia naszego zdrowia i życia. Od wielu lat w naszym terenie funkcjonuje składowisko wysoce niebezpiecznych substancji, które systematycznie wydostają się do gleby, wody i powietrza powoli odbierają nam życie. Składowisko odpadów na terenie dawnych zakładów Boruta w Zgierzu to nie tylko ekologiczna bomba, ale cichy zabójca naszego życia. Każdy, kto posiadając moce sprawcze ignoruje te informacje i pasywnie przygląda się jak trucizna dostaje się do naszych organizmów jest współwinny niszczenia naszego życia.

Jest Pan Prezesem Rady Ministrów i posiada Pan wszelkie kompetencje, aby odpowiednie służbypodjęły natychmiastowe kroki celem likwidacji tego niebezpiecznego wysypiska i ratowania naszego życia. Proszę pamiętać, że na tym terenie - wkopanych nawet 20 metrów w ziemie - znajduje się niezliczona liczba beczek z trującymi substancjami.

Prosimy i domagamy się podjęcia natychmiastowych, realnych działań. W innym przypadku skaże nas Pan na powolne wymarcie i będzie Pan obserwował powstanie zurbanizowanej, zamkniętej strefy śmierci.


Artur Dunin Poseł na Sejm RP    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Artur Dunin Poseł na Sejm RP do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook