Petycja do Prezydenta Miasta Kalisza o odstąpienie od używania przez miasto głośnych materiałów pirotechnicznych typu fajerwerki.

Szanowni Państwo,

30.11 złożyliśmy do Prezydenta Miasta Kalisza wniosek o odstąpienie od używania przez miasto, spółki miejskie oraz instytucje nadzorowane przez Prezydenta głośnych materiałów pirotechnicznych typu fajerwerki wykorzystywanych w celach widowiskowych
podczas organizowanych imprez.

 

Prosimy o zapoznanie się z treścia uzasadnienia i podpisanie petycji. 

 

UZASADNIENIE:

                     Fajerwerki to głośna rozrywka zagrażająca zdrowiu ludzi, zwierząt a także źle wpływająca na środowisko. Hałas wystrzałów, nagły huk mogą powodować niepokój u dzieci czy osób starszych, uszkodzenia słuchu, a wywołany w godzinach wieczornych i nocnych zakłócać sen. Dla wielu zwierząt domowych dźwięk wystrzeliwanych fajerwerków jest źródłem niewyobrażalnego stresu, wiele z nich wpada w histerię, ucieka w popłochu, gubiąc drogę powrotną itp. Cierpią również dzikie zwierzęta, o których nie możemy zapominać.

                 Wybuchy fajerwerków uwalniają do środowiska wiele toksycznych substancji. Po pokazach fajerwerków zwiększa się poziom toksycznych cząsteczek pyłów, stężenie jonów metali, a także cząsteczek dwutlenku azotu (NO2) i siarki (SO2) w powietrzu, a szkodliwy dym utrzymujący się nad miastem współtworzy smog i stanowi zagrożenie dla osób cierpiących na astmę.

                 Należy nadmienić, że przy obecnej technologii pokazy fajerwerków można zastąpić równie widowiskowymi pokazami laserowymi, video mappingiem czyli wyświetlaniem obrazów czy spektakli świetlnych na budynkach, czy ewentualnie fajerwerkami bezhukowymi. Takie praktyki są stosowne w wielu europejskich miastach, we Włoszech już ponad 800 miast odstąpiło od używania materiałów pirotechnicznych, w Polsce w różnym zakresie:Słupsk, Kraków, Warszawa Praga Północ, Wrocław, Białystok, Poznań.

            Coraz więcej osób, również w Kaliszu, mając świadomość zagrożeń i szkodliwości tej kilkuminutowej rozrywki, przystępuje do obywatelskich akcji typu „Nie strzelam w Sylwestra”. Są to bardzo pozytywne inicjatywy, które warto rozwijać. W myśl zasady „chcesz ulepszać świat, zacznij od siebie” to właśnie Miasto powinno kreować i wprowadzać dobre standardy w przestrzeni miejskiej i jak najszybciej odstąpić od organizowania imprez z tradycyjnym, głośnym pokazem pirotechnicznym.

            Panie Prezydencie, zwracamy się z prośbą o przychylenie się do naszego wniosku. Apelujemy również o przeanalizowanie czy w umowach zawartych na organizację najbliższych imprez świąteczno-karnawałowych istnieje możliwość zastąpienia ewentualnych pokazów pirotechnicznych inną formą rozrywki.

 

 

Z poważaniem

Radni Koalicji Obywatelskiej

Barbara Oliwiecka
Piotr Mroziński

 


Barbara Oliwiecka, Piotr Mroziński    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Barbara Oliwiecka, Piotr Mroziński do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Facebook