Petycja do Prezydenta Wrocławia w sprawie odwołania dyrektora Departamentu Spraw Społecznych Jacka Sutryka w związku z chaosem organizacyjnym przy rekrutacji do wrocławskich żłobków

 
 
Szanowny Pan Rafał Dutkiewicz
Prezydent Wrocławia

 

Szanowny Panie Prezydencie, 

w imieniu własnym oraz w imieniu najmłodszych wrocławian, zwracamy się do Pana z prośbą o odwołanie nadzorującego proces rekrutacji do wrocławskich żłobków dyrektora podległego Panu Departamentu Spraw Społecznych Jacka Sutryka.

Czujemy się poruszeni chaosem organizacyjnym przy procesie rekrutacji oraz tym, jak - jako rodzice - zostaliśmy potraktowani na każdym jego etapie przez nadzorujący go Departament Spraw Społecznych Urzędu Miasta. 

Po pierwsze, na kilka dni przed rozpoczęciem rekrutacji przypadkiem zostaliśmy poinformowani o zmianie warunków rekrutacji, od dawna znanych i komunikowanych. Po drugie, już na etapie ogłaszania wyników rekrutacji, mieliśmy do czynienia z bulwersującymi, opisywanymi szeroko przez media lokalne i ogólnopolskie, przykładami błędnego informowania nas o zakwalifikowaniu naszych dzieci do żłobków. 

Cały czas szwankował też sposób informowania nas o procesie i wymuszał próby zdobywania przez nas informacji drogą nieformalną, pełną oczywistych niedomówień i niepewności. Nie sposób było nie odnieść wrażenia, że urzędnicy są kompletnie nieprzygotowani na zaistniałą sytuację. W piątek, po tym gdy wielu z nas zdążyło już otrzymać sprzeczne, wykluczające informacje na temat przyszłości naszych dzieci, dowiedzieliśmy się od dyrektora Departamentu Spraw Społecznych Jacka Sutryka, że za błąd odpowiada zewnętrzna firma, a on sam i podlegli mu urzędnicy nie mają sobie absolutnie nic do zarzucenia. 

Chcemy głośno powiedzieć, że uznajemy taką sytuację za niedopuszczalną. Z drugiej strony, pragniemy głośno podkreślić, że dla wielu z nas decyzja o przyjęciu dziecka do żłobka - z racji podejmowanych zobowiązań zawodowych - jest jedną z najważniejszych na etapie życia zawodowego i osobistego, na jakim się znajdujemy. Tym bardziej boli nas okazany brak profesjonalizmu urzędników Departamentu Spraw Społecznych. 

Prawo do dobrej administracji jest jednym z praw gwarantowanych w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Musi być zatem naszym zdaniem standardem w mieście, które do bycia europejskim wyraźnie aspiruje. Wbrew wielu zapewnieniom wciąż spotykamy się dzisiaj z wyraźnymi trudnościami w zdobyciu informacji o ostatecznych wynikach rekrutacji.

W związku z powyższym zwracamy się do Pana z prośbą o odwołanie dyrektora Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miasta Jacka Sutryka, który cały opisany wyżej proces nadzorował.
 
 
Z wyrazami szacunku, niżej podpisani

Wrocławscy Rodzice    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Wrocławscy Rodzice do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Facebook